Om ditt företag har eller ska starta verksamhet i utlandet kan det vara en fördel att ha ett konto i det land, eller de länder, där företaget verkar.