Följande dokument kommer att finnas tillgängliga digitalt i internetbanken

  • Kontoudrag
  • Årsbesked
  • Låneaviseringar
  • Aviseringar för Internationella betalningar
  • Bokföringsavi avgifter. Innehåller företagets kostnader för banktjänster och eventuella transaktionskostnader. Dokumentet blir tillgängligt digitalt fr.o.m mars 2021 och har tidigare endast skickats ut postalt.

Så här hittar du digitala dokument och post i internetbanken 

  • Klicka på ”Logga in” längst upp till höger på vår webbsida. Följ instruktionerna för inloggning.
  • Du hittar dokumenten under menyvalet för dokument i ekonomiska översikten.
  • Där kan du även välja vilka dokument du vill ta emot digitalt och vilka du vill få skickat till dig postalt.