Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar om internetbanken för företag

Har du frågor om internetbanken för företag? Här hittar du svaren på några vanliga frågor!

Beställa rapporter

 • Engagemangsbeskeden hittar du under Dokument i nya versionen av internetbanken företag och under Elektroniska dokument i tidigare versionen av internetbanken företag.

   

  Saknar du ett engagemangsbesked eller behöver beställa ett kompletterande engagemangsbesked gör du det under Startsida - Beställ tjänster - Beställ engagemangsbesked. Välj per datum och leveransadress (kan skickas direkt till revisorn). Klicka på Godkänn.

 • Ekonomisk Översikt - Konton och Lån Översikt. Klicka på det konto du vill se transaktioner för. Längst upp i mitten hittar du Beställa rapporter , välj kontot igen, bocka i rutan vid Transaktionsrapport och fyll i mellan vilka datum du önskar se information. Klicka på Beställ.
  Rapporten är nu beställd och hittas under: Ekonomisk Översikt - Beställda rapporter. Där kan du hämta hem rapporten i det format du önskar, till exempel pdf.

 • Ekonomisk Översikt - Konton och Lån Översikt. Klicka på det konto du vill se transaktioner för. Längst upp i mitten hittar du Beställa rapporter , välj kontot igen, bocka i rutan vid Swish-rapport och fyll i mellan vilka datum du önskar se information. Klicka på Beställ.
  Rapporten är nu beställd och hittas på: Ekonomisk Översikt - Beställda rapporter. Där kan du hämta hem rapporten i det format du önskar, till exempel pdf.

Överföringar och betalningar

 • Gå in under rubriken Betala/överföra - Överföringar - Överföringar konton. Behöver du mer information använd länken Hjälp i den svarta länklistan högst upp till höger på sidan. Du får då fram en instruktion för den sida du befinner dig på.

 • Ja. Vid signeringsmetod Två i förening finns en generell beloppsgräns på 99 999 999,99 kr per signering. Utöver den generella beloppsgränsen finns, för företagskunder som använder signeringsmetod Ensam, nya beloppsgränser.

  De nya beloppsgränserna är en säkerhetslösning där vi som bank begränsar beloppet vid överföringar och betalningar i internetbanken och appen för företag. Begränsningen kontrolleras per signering och de signerade beloppen ackumuleras per kalenderdygn. Begränsningen gäller per kalenderdygn.

  Beloppsgränsen gäller inte:
  - Om signering görs Två i förening
  - Överföringar mellan egna konton i samma bank
  - Betalningar till Skatteverkets BG-nummer 5050-1055
  - Tjänsten e-lönelista
  - Tjänsten Filöverföring
  - Koncernintern överföring inom Koncernkonto

 • Gå in under rubriken Betala/Överföra - Överföringar - Överföringar konton. I fältet för överföringsdatum fyller du inte i något datum utan lämnar det blankt. I fältet för periodicitet låter du Välj periodicitet stå kvar.

 • I huvudmenyn i internetbanken väljer du Betala/Överföra Kontohändelser översikt Aktuella kontohändelser. Därefter klickar du på länken Överföringar konton mellan Betala/Överföra, Kontohändelser översikt och Aktuella kontohändelser.

  Du kan ändra kontohändelser som är daterade framåt i tiden och som har godkänts med säkerhetsdosa. Kontohändelser som ska genomföras omgående kan du inte ändra.
  1. Klicka på mottagarens namn/kontonummer under rubriken Mottagare. Du kommer då till sidan med uppgifter om aktuell överföring.
  2. Klicka på Ändra och gör dina ändringar. Klicka på Fortsätt och därefter på Spara.
  3. Innan ändringen genomförs behöver du godkänna överföringen.

 • Gå in under Betala/Överföra - Kontohändelser - översikt - Aktuella kontohändelser. Där ser du dina kommande och aktuella BG/PG-betalningar. I liten orange text strax ovanför kan du klicka för att se till exempel överföringar och internationella betalningar.

 • Gå in under Betala/Överföra - Kontohändelser - översikt - Historiska kontohändelser. Därefter klickar du på länken Överföringar konton under rubriken Historiska kontohändelser.

 • Nej, du får ett meddelande i din inkorg på startsidan i internetbanken. Klickar du på meddelandet visas betalningen i betalningslistan till höger.

  Klicka på betalningen i listan för att få reda på orsaken till att betalningen blivit avvisad och för att ändra uppgifterna.

  Nu kan du godkänna betalningen på nytt eller ta bort den avvisade betalningen genom att klicka på Ta bort.  

 • Du hittar insättningsuppgifter för dina bankgiroinbetalningar under Ekonomisk översikt - Bankgirotjänster. Välj bankgironummer och klicka på Visa. Det öppnas då ett nytt fönster där du kan söka på datum/belopp och se specifika insättningsuppgifter via Bankgirot. Du kan också klicka på en betalning i kontoutdraget och klicka dig vidare till detaljer om betalningen.

  Du behöver ha tilläggstjänsten Ankommande bankgiro, som du ansluter dig till via 0771-33 44 33
  eller på närmaste bankkontor.

 • Uppgiften om betalningen finns kvar på listan med aktuella kontohändelser tills Bergslagens Sparbank fått kvittens från bank- och/eller plusgirot.

 • IBAN

  IBAN är en internationellt fastställd standard för bankers kontonummer i samband med gränsöverskridande betalningar. Det är ett krav att IBAN för betalningsmottagaren måste anges vid betalningar i euro inom EU/EES och Schweiz, men kan krävas även för andra valutor och länder.

  Här kan du räkna om ditt kontonummer till ett IBAN-nummer: Räkna ut IBAN

  Är du inloggad i internetbanken kan du gå in under ekonomisk översikt och Konton och lån - översikt. Klicka på det konto du vill veta IBAN för och klicka sedan på Kontovillkor.

   

  BIC-adress

  Swedbank och Sparbankernas BIC-adress är SWEDSESS.

 • Gå in under Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Historiska kontohändelser.

  Här har du sedan möjlighet att se olika typer av historiska händelser under respektive meny; BG/PG-betalningar, överföringar konton med mera.

  Du hittar historik över dina överföringar och betalningar 18 månader tillbaka i tiden i internetbanken.

 • Är betalningen eller överföringen gjord från ett gemensamt konto ser båda kontoinnehavarna transaktionen i sin transaktionshistorik genom att klicka på aktuellt konto under rubriken Ekonomisk översikt. Uppgifter om betalningar och överföringar gjorda via internetbanken sparas hos personen som gjort betalningen/överföringen i Historiska kontohändelser under rubriken Betala/Överföra.

 • Nej, du kan endast sortera vilka konton som ska tillhöra internetbanken privat respektive företag. Sorterar du dina konton följer kontospecifika tjänster, till exempel bankkort med i kontosigneringen. Betalningsmottagare är inte knutna till något konto och kan därför inte delas upp.

 • Du ansluter dig till filöverföring via Kundcenter Företag 0771-33 44 33 eller på närmaste bankkontor.

 • Du anmäler dig till elektronisk faktura genom att gå in under Startsida - Beställ tjänster - Anmäl/avanmäl elektronisk faktura.

  Välj företag och fyll i de uppgifter som efterfrågas. Vid nästa faktureringstillfälle får ditt företag en e-faktura.

 • Du hittar inkomna elektroniska fakturor under Ekonomisk översikt Elektroniska dokument.

Konton

 • Dag då en transaktion bokförs på ett konto i banken.

 • Ett reserverat belopp är ofta ett kortköp eller ett kontantuttag. Det är mottagaren av pengarna som reserverar beloppet om du till exempel har gjort ett kortköp.

  Vid ett köp eller uttag reserveras beloppet genom att det räknas från det tillgängliga beloppet på kontot.

  Köpet eller uttaget är ett reserverat belopp tills dess att beloppet är bokfört. Under tiden som beloppet är reserverat går det inte att se var transaktionen är gjord.  

 • Det är transaktionsdatumet som bestämmer vilken valutadag transaktionen får med hänsyn till bankens valuteringsregler.

  Uttag

  Vid uttag är transaktionsdatum det datum då en transaktion ursprungligen sker, till exempel när du gör ett kortköp i butik.

  Insättning

  För insättning är transaktionsdatum det datum ett belopp blir tillgängligt, till exempel kan lön bokföras på konto ett par dagar innan beloppet blir tillgängligt för uttag.

 • Saldo är summan av alla i banken bokförda transaktioner på ett konto.

 • Tillgängligt belopp är det belopp som är disponibelt på ett konto, det vill säga som du kan använda för kortköp och uttag.

  Det tillgängliga beloppet påverkas av:
  - Beviljad kontokredit (är inräknat i tillgängligt belopp).
  - Reserverat belopp, till exempel kortköp i affär (är inräknat i tillgängligt belopp).
  - Framtida insättning, till exempel lön (är inte inräknat i tillgängligt belopp).  

 • Via internetbanken företag kan du ta fram ett kontoutdrag eller en transaktionsrapport 25 månader tillbaka.

  Du kan välja att få kontoutdrag som skickas med post elektroniskt till internetbanken. För att ta emot kontoutdraget elektroniskt loggar du in i internetbanken och går till:
  Ekonomisk översikt -Elektroniska dokument och klicka på länken Välj distributionssätt.

  Du kan ta fram en transaktionsrapport genom att gå in på sidan Ekonomisk översikt - Konton och lån översikt och klicka på kontot.

  Välj Beställa rapporter - Transaktionsrapport - Datum - Beställ.

  Färdig rapport kan du hämta på sidan Ekonomisk översikt - Beställda rapporter. Rapporten presenteras i pdf, xls och txt format.  

 • Genom att personen som för över pengar till dig skriver ett meddelande där det framgår vad överföringen avser. I internetbanken företag kan du får fram en detaljerad beskrivning av en transaktion genom att göra så här:
  1. Gå till Ekonomisk översikt - Konton och lån- översikt.
  2. Klicka på kontot för transaktionen.

  På sidan Transaktioner klickar du på länken Beskrivning.

  Bankkontoret eller 0771-22 11 22 kan hjälpa dig med fler uppgifter kring insättningen, exempelvis vilken bank den är gjord genom.
   

 • Du beställer tjänsten i internetbanken under Startsida - Beställ tjänster - Anmäl/avanmäl elektronisk faktura.

  Välj företag och fyll i de uppgifter som efterfrågas. Vid nästa faktureringstillfälle får ditt företag en e-faktura.
   

 • I internetbanken hittar du dina inkomna elektroniska fakturor under Startsida Elektroniska dokument.

 • För att kunna se i internetbanken vem som har betalat till ditt bankgironummer behöver du vara ansluten till internetbanken företag eller internetbanken firma med tilläggstjänsten ankommande bankgiro. Du är välkommen att ansluta dig till tjänsten ankommande bankgiro via Kundcenter Företag 0771-33 44 33 eller på närmaste bankkontor.

  När du är ansluten till tjänsten hittar du dina insättningsuppgifter via internetbankens huvudmeny Ekonomisk översikt bankgirotjänster.
  1. Markera i vilken valuta betalningen är gjord.
  2. Välj vilket bankgironummer du vill titta på.
  3. Klicka på Visa.

  Bankgirocentralens sida med alla uppgifter om ditt bankgironummer öppnas i ett eget fönster. Stäng fönstret när du är klar.

 • Du kan ändra utbetalningsuppgifterna per mottagare i lönelistan innan du har godkänt den. Därefter kan du endast ta bort löneutbetalningar i den.

  Om lönelistan ska kontrasigneras kan den som har behörighet för kontrasignering ta bort löneutbetalningar innan den kontrasigneras och godkänns.

  När lönelistan är godkänd, samt kontrasignerad om så krävs, går det att ta bort löneutbetalningar i den från sidan Aktuella kontohändelser. Det kan du göra senast fram till klockan 11.30 vardagen (bankdagen) före utbetalningsdatum.

 • Ja, när det finns en prognos tillgänglig syns den under det konto som är kopplat till ditt bankgironummer.

 • Logga in i internetbanken och gå in under
  Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Aktuella kontohändelser.

  Därefter klickar du på länken Överföringar konton under rubriken Aktuella kontohändelser och kommer då till sidan som visar aktuella/stående överföringar.

Kort

 • Gå till Ekonomisk Översikt - Kortöversikt. Klicka på Avtal Bankkort Business. Du ser då en lista på personerna med företagskort. Ovanför i liten orange text ser du Beställ nytt kort. Ange kortägarens personnummer, klicka på Fortsätt, acceptera avtalet med säkerhetsdosa eller BankID.

  Om du ska beställa ett nytt kort till en person som redan äger ett kort behöver nuvarande kort avslutas först.

 • Gå till Ekonomisk Översikt - Kortöversikt. Klicka på Avtal Bankkort Business. Du ser då en lista på personerna med företagskort, klicka på det namn vars kort du vill avsluta, klicka på Avsluta och sedan Bekräfta.

 • Gå till Ekonomisk Översikt - Kortöversikt. Klicka på Avtal Bankkort Business. Du ser då en lista på personerna med företagskort, klicka på det kort vars limit du vill ändra. Välj Ändra limit, skriv in vilken limit du vill ha, klicka på Fortsätt och sedan Godkänn, det gör du med säkerhetsdosa eller BankID.

 • Så snart du har fått ditt företagskort kan du börja använda det på internet. Du som har behörigheten ”Hantera Företagskort” kan sedan enkelt öppna och stänga företagskort för internetköp i internetbanken för företag:

  1. Klicka på ”Konton och kort” - ”Bankkort” - ”Välj kortavtal”. Välj sedan det kort du vill ändra status på från listan ”Aktiva kort".
  2. Klicka på ”Öppna och stäng för internetköp”.

Filöverföring

 • Har du glömt att godkänna en fil, kan du godkänna den i efterhand. Räkningarna blir betalda även om förfallodatum har passerat med några dagar, hur många dagar är beroende av vilken tjänst du är ansluten till. Se mer information i Användarmanual för tjänsten du har.

 • Du ändrar beloppet i ekonomiprogrammet, skapar sedan om filen och hämtar upp den på nytt till internetbanken. Kom ihåg att ta bort filen som har felaktigt belopp.

 • I huvudmenyn väljer du Betala/överföra Filöverföring. Du kommer till sidan Filöverföring Godkänn/Ta bort fil. Vill du skicka en ny fil klickar du på länken Skicka ny fil.

 • Har filen status Borttagen i internetbanken kan du hämta den igen. Gör så här:
  1. Gå till filöverföringsfunktionen genom att klicka på länken Skicka ny fil.
  2. För att åter kunna hämta filen till internetbanken behöver du klicka på Dubblett och välja Ja för valet Skicka en redan skickad fil igen.
   

 • Finns det inte täckning för betalningen när täckningskontrollen genomförs på bankgirocentralen, avvisas filen.

  Finns det inte täckning för betalningen när täckningskontrollen genomförs, avvisas filen. Täckningskontrollen genomförs vid olika tillfällen beroende på vilken tjänst du är ansluten till.

   

  Till exempel:
  Vid leverantörsbetalningar täckningskontrolleras varje betalning för sig och vid löner täckningskontrolleras totalsumman av filen. För mer information om täckningskontrollen, se Användarmanual för den tjänst du har.

Inloggning

 • Du loggar in i internetbanken genom att gå in på swedbank.se, sen klickar du på "Logga in" högst upp i högra hörnet och följer instruktionerna. 

  Behöver du hjälp att logga in?

  Klicka här för att komma till hjälpsidan.

 • Om tre felaktiga koder matas in i säkerhetsdosan, spärras/blockeras din dosa av säkerhetsskäl.
  Texten "LOCK PIN", "BLOCKERAD" eller "PIN-kod låst" syns då i säkerhetsdosans display.
  OBS! Det är viktigt att du inte trycker på säkerhetsdosans knappar när den har blivit spärrad/blockerad eftersom den kan bli totalblockerad, vilket betyder att den ej kan användas mer utan måste bytas ut.
  När säkerhetsdosan har blivit spärrad/blockerad ska den spärrhävas/deblockeras för att du ska kunna använda den igen.
  Det får du hjälp med på telefonbanken personlig service eller på ett bankkontor. Du ansluter dig till telefonbanken i internetbanken eller på närmaste bankkontor. Tjänsten är kostnadsfri.
  Sparbankerna kan ha avvikande tjänster/villkor. Hör med din bank vad som gäller för dig.

  Läs mer om våra säkerhetsdosor

   

 • Om tre felaktiga koder matas in i säkerhetsdosan, spärras/blockeras din dosa av säkerhetsskäl.

  Texten LOCK PIN eller BLOCKERAD syns då i säkerhetsdosans display.

  OBS! Det är viktigt att du inte trycker på säkerhetsdosans knappar när den har blivit spärrad/blockerad eftersom den kan bli totalblockerad, vilket betyder att den ej kan användas mer utan måste bytas ut.

  När säkerhetsdosan har blivit spärrad/blockerad ska den spärrhävas/deblockeras för att du ska kunna använda den igen.

  Det får du hjälp med på telefonbanken personlig service eller på ett bankkontor. Du ansluter dig till telefonbanken i internetbanken eller på närmaste bankkontor. Tjänsten är kostnadsfri.

  Sparbankerna kan ha avvikande tjänster/villkor. Hör med din bank vad som gäller för dig.

  Läs mer om våra säkerhetsdosor

 • Det beror på vilken säkerhetsdosa du har.

  Läs mer om våra olika säkerhetsdosor här

 • Du får hjälp att byta din trasiga säkerhetsdosa om du besöker något av våra bankkontor i Sverige eller ringer Kundcenter Företag på telefonnummer 0771-33 44 33.

  Kontaktuppgifter till våra bankkontor i Sverige hittar du på Hitta ditt bankkontor.

  Kom ihåg att ha tillgång till den trasiga dosan när du kontaktar eller besöker oss.

 • PSD2 kräver att alla banker i EU av säkerhetsskäl automatiskt loggar ut kunden vid inaktivitet efter 5 minuter. Tiden innan du automatiskt loggas ut har därför minskat till 5 minuter från tidigare 15 minuter. Det här gäller för kontoinformation och betalningar. Mus- eller tangentbordsklick räknas som en aktiv användning. 

BankID/e-legitimation

 • BankID/e-legitimation är en personlig ID-handling och används för att styrka den personliga identitet när du använder olika e-tjänster på internet. Det finns ingen koppling till vilket företag du är anställd på.

  Vissa företag och myndigheter till exempel Skatteverket, har tjänster där du kan rapportera in uppgifter för ett företag. För att använda dessa tjänster ska företaget ha lämnat in en fullmakt där det framgår vilka personer som är behöriga att företräda företaget. När fullmakten är registrerad kan du använda ditt personliga BankID för att rapportera in uppgifter för företaget.


  BankID finns i två versioner:

  1. BankID på kort som du beställer via något av bankens kontor.

  2. BankID på fil som du beställer i internetbanken.

  För att skaffa BankID på fil behöver du ha tillgång till internetbanken för privatpersoner, även du som är företagare. 

  Är du privatkund hos en annan bank vänder du dig till din banke för att skaffa tjänsten.

  Gör så här för BankID på fil:
  Logga in i internetbanken gå till Tillval och BankID.  

 • BankID finns i två versioner:

  1. BankID på kort som du beställer via något av bankens kontor.
  2. BankID på fil som du beställer i internetbanken.

  För BankID behöver du installera ett säkerhetsprogram i datorn.

  För att beställa BankID på fil gör du så här:

  1. Installera BankID säkerhetsprogram och starta om datorn
  Har du redan installerat BankID säkerhetsprogram går du till punkt 2.

  BankID säkerhetsprogram installerar du via följande länk:

  Installera BankID säkerhetsprogram.

  2. Ta bort gamla BankID
  Dubbelklicka på ikonen för BankID säkerhetsprogram som du hittar i datorns aktivitetsfält.
  Högerklicka på det BankID du vill ta bort och välj Ta bort. När du har tagit bort dina gamla BankID stänger du BankID säkerhetsprogram.

  3. Beställ ett nytt BankID i internetbanken
  När du har installerat BankID säkerhetsprogram och tagit bort dina gamla BankID beställer du ett nytt BankID i internetbanken under Tillval - BankID -Beställ.

  Behöver du hjälp?
  Välkommen att ringa vår BankID support på telefonnummer 063-19 74 26.

 • Om du på en myndighets/företags webbplats får ett felmeddelande om att ditt BankID/din e-legitimation inte är giltig och att du ska kontakta din internetbank för att hämta ett nytt BankID gör du så här:

  Logga in i internetbanken och beställ ett nytt BankID. Hur du beställer ett nytt BankID ser du under fråga 1.


  Gäller det BankID på kort är du välkommen att besöka ett av våra kontor för att beställa ett nytt.  

 • Nej, BankID är som en vanlig legitimationshandling, knuten till ett personnummer och är därför personlig till exempel ett ID-kort och ett pass. Varje individ ska själv beställa sina ID-handlingar.

 • Företaget tecknar avtal med banken om Bankernas ID-tjänst samt beställer den programvara som säkerställer att identifiering och underskrift är giltiga av en leverantör.

  Leverantörer som säljer certifierad programvara.

Utomlands

 • I internetbanken behöver du inte välja vilken typ av betalning du vill skicka, banken väljer den förmånligaste betalningen utifrån de uppgifter du registrerar. Det finns tre olika typer av betalningar:
  - Swedbankbetalning: Betalningen kan göras till mottagare i Swedbank i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.
  - Europabetalning: Betalning till en mottagare inom EU, EES eller Schweiz och som är i SEK eller EUR. Betalningen måste innehålla IBAN.
  - Internationell betalning: Betalning till en mottagare inom EU, EES och Schweiz i andra valutor än EUR och SEK samt betalningar till övriga världen.

  I internetbanken behöver du ett BIC/SWIFT-ID eller ett så kallat Nationellt ID till din mottagares bank. Betalningar till länder där mottagarens bank inte kan anges med ett BIC/SWIFT-ID eller ett så kallat Nationellt ID gör du via kontor eller 0771-22 11 22.

  För mer information om betalning till olika länder:

  Till Landinformation (pdf) 

 • IBAN

  IBAN är en internationellt fastställd standard för kontonummer i samband med Internationella betalningar. Det är ett krav att IBAN för betalningsmottagaren måste anges vid betalningar inom EU/EES och Schweiz, men det kan även krävas för andra länder.

  Här kan du räkna om ditt kontonummer till ett IBAN-nummer: Räkna ut IBAN

   

  SWIFT-adress

  Swedbank och Sparbankernas SWIFT-adress är SWEDSESS.

  Du hittar även dina uppgifter i internetbanken. Gå in under ekonomisk översikt och Konton och lån -översikt klicka på det konto du vill veta IBAN för och klicka sedan på Kontovillkor.

 • Om du skulle bli av med ditt kort utomlands finns Servicelinjen till din hjälp. Servicelinjen hjälper dig att spärra ditt kort och ibland även att få ett nytt kort eller hjälp med nödkontanter.

  Servicelinjen når du dygnet runt, året om på +46 8 411 10 20. Dit kan du även ringa collect call - mottagaren betalar.

  Har du en medresenär som har bankkort kan du via internetbanken eller 0771-22 11 22 föra över pengar till personens kortkonto.
   

Fonder och värdepapper

 • För att företaget ska kunna handla med aktier och andra värdepapper behövs en depå/värdepapperstjänst som du kan öppna genom att besöka ett bankkontor. LEI är en internationell identifieringskod som företag måste delge sin bank för att kunna handla finansiella instrument och värdepapper.  Företaget kan ansöka om LEI från en auktoriserad LEI-leverantör. Se information på GLEIF-webbplats.

  GLEIF-webbplats (gleif.org)

 • Du hittar, börsskärmen, innehav, listor med mera under fliken värdepapper.

 • Du sparar i fonder genom att köpa fondandelar. Du kan göra engångsinsättningar eller starta ett regelbundet sparande då ett bestämt belopp dras från ditt konto. Du kan välja att spara på fondkonto eller kapitalförsäkring. Främsta skillnaden är hur du beskattas årligen samt vid köp/byte och försäljning. Du köper fonder under Spara - Fonder.

 • För att se överföringar till fondsparande går du in under menyn Spara/Placera - Fonder.

  På sidan som du kommer till hittar du både regelbundna sparande samt engångsöverföringar till fonderna.  

Lån

 • Klicka på fliken "Lån" så kommer alla lån som finns upp i en lista. 

 • Klicka på fliken "Lån" och på det lån du vill se kommande dragningar för. Då visas information om aktuell skuld, räntesats samt framtida och tidigare betalningar för lånet

Internetbanken för enskild firma

 • Internetbanken för enskild firma är en internetbankslösning som ger enskilda näringsidkare tillgång till både internetbanken företag och internetbanken privat i en och samma inloggning.

 • Historiskt har en enskild näringsidkare alltid tvingats välja mellan internetbanken företag och internetbanken privat. Följden har blivit att man inte har fått tillgång till ett flertal tjänster och produkter som bara finns i internetbanken företag respektive internetbanken privat. Internetbanken för enskild firma förändrar detta och ger tillgång till både internetbanken privat och företag.

 • För alla enskilda näringsidkare men även privatpersoner utan näringsverksamhet men med till exempel föreningsverksamhet, konton i utländska banker eller önskemål om att ge familjemedlemmar behörighet till valda delar av sitt bankengagemang.

 • Om du använder internetbanken privat idag uppgraderar du dig under rubriken Tillval i internetbanken och väljer menyvalet Internetbanken för företagare. All betalningshistorik och inplanerade kontohändelser följer med.

  Du kan också ringa till 0771-33 44 33 eller besöka ett bankkontor för att få hjälp med anslutningen.

 • - Möjligt att sortera ditt engagemang i en privat- och företagsdel  skapar tydlighet och manöverutrymme.

   

  - Möjlighet att dela ut behörighet till annan person att hantera hela eller delar av företagsengagemanget vilket minskar kostnader och sparar tid.


  - Full tillgång till bankens samlade utbud av produkter och tjänster både för privatpersoner och företag.


  - Möjlighet att välja till en rad tillvalstjänster som underlättar företagets verksamhet såsom e-bokföring, filöverföring, utlandstjänster, inköpstjänst, valutaväxling. Du kan också använda samma mottagarlistor och ta emot e-faktura i båda paketeringarna.

 • Du betalar bara för internetbanken företag, f.n. 500 kr/år och 3 kr/plusgiroinbetalning. Internetbanken privat får du på köpet! Företagspriset för plusgirobetalningar gäller oavsett om du väljer att göra dina betalningar i privatdelen eller företagsdelen av internetbanken firma. Majoriteten av fakturautställarna tillhandahåller idag även möjligheten att betala till ett Bankgiro.

 • www.swedbank.se/demo kan du se hur internetbanken firma fungerar. På sidan Välj Startsida hittar du den enskilde näringsidkaren Demo Demosson under Privat och Företag.

 • Du har möjlighet att anmäla intresse till samtliga företags- och privattjänster. Vissa produkter och tjänster startas sedan automatiskt medan andra kräver att en banktjänsteman hjälper dig att komma igång.

  Använder du dig av en företagskopplad säkerhetsdosa finns det begränsningar gällande renodlade privattjänster och privatprodukter. Ring 0771-22 11 22 eller kontakta ditt lokala bankkontor för mer information.

 • Ja, alla med ett svenskt personnummer kan ansluta sig till internetbanken för enskild firma. Förutom för enskilda näringsidkare kan tjänsten även vara bra för privatpersoner med konton i utländska banker eller som har önskemål om att ge familjemedlemmar behörighet till valda delar av sitt bankengagemang.

 • Har du Bankgiro och internetbanken privat idag kan du endast få återrapportering från Bankgirocentralen via brev vilket kostar pengar. När du uppgraderas till internetbanken firma följer befintligt återrapportering med. Ring 0771-33 44 33 eller kontakta ditt lokala bankkontor för att få återrapporteringen elektroniskt och kostnadsfritt direkt till internetbanken firma!

 • All historik följer med kontot. Om kontot är sorterat i företagsdelen visas historiken där och om det är sorterat i privatdelen visas den där.

 • Ja. Vid signeringsmetod Två i förening finns en generell beloppsgräns på 99 999 999,99 kr per signering. Utöver den generella beloppsgränsen finns, för företagskunder som använder signeringsmetod Ensam, nya beloppsgränser.
  De nya beloppsgränserna är en säkerhetslösning där vi som bank begränsar beloppet vid överföringar och betalningar i internet- och mobilbanken företag.

  Begränsningen kontrolleras per signering och de signerade beloppen ackumuleras per kalenderdygn. Begränsningen gäller per kalenderdygn.

   

  Beloppsgränsen gäller inte:
  • Om signering görs Två i förening
  • Överföringar mellan egna konton i samma bank
  • Betalningar till Skatteverkets BG-nummer 5050-1055
  • Tjänsten e-lönelista
  • Tjänsten Filöverföring
  • Koncernintern överföring inom Koncernkonto

Hitta rätt och systemfrågor

 • Du kan kostnadsfritt ladda hem en lämplig webbläsare från internet. Klicka på någon av länkarna nedan och följ instruktionerna:

  Microsoft Internet Explorer

  Firefox

  Chrome

 • Läs om vilka webbläsare vi rekommenderar.

  Kom ihåg
  Installera alltid de senaste uppdateringarna till ditt operativsystem och din webbläsare. Leverantörerna ger normalt ut nya uppdateringar för att rätta till allt från allvarliga säkerhetsluckor till enkla skönhetsfel.  

 • För att lägga till internetbanken som tillförlitlig webbplats går du i webbläsarmenyn under Verktyg - Internetalternativ och väljer fliken Säkerhet.

  Du markerar symbolen för Tillförlitliga platser och klickar på knappen Platser. Lägg till adressen:
  https://internetbank.swedbank.se/ i det övre fältet och tryck på Lägg till.

 • För att se inloggad tid i statusfältet behöver du lägga till internetbanken som en tillförlitlig plats.

  Hur du gör hittar du under fråga 4.

 • Du ser i statusfältet hur länge du har varit inloggad i internetbanken.

  Är du inte aktiv i internetbanken loggas du av säkerhetsskäl ut efter 15 minuter. Innan du loggas ut får du ett meddelande där du kan välja om du vill logga ut eller fortsätta att vara inloggad ytterligare 15 minuter.

  Får du inte upp meddelandet har du en så kallad popup blockerare aktiverad i webbläsaren.

  Vill du ha mer information om hur man använder internetbanken?

  Ring Digital Support:
  Telefon 0771-97 75 12
  Telefon från utlandet +46 771-97 75 12

 • Banken har tagit bort inaktuella adresser till inloggningssidan för internetbanken. Om du har upplagda bokmärken/favoriter till internetbankens gamla inloggningssida, www.foreningssparbanken.se, fungerar inte dessa längre utan behöver uppdateras.

  Hur lägger jag till ett bokmärke/favorit?

  För att lägga till inloggningssidan som favorit/bokmärke väljer du något av alternativen nedan:
  1. Vi rekommenderar i första hand att du lägger in bankens hemsida som bokmärke.
  Från den sidan kommer du direkt till internetbankens inloggningssida via Logga in-länken längst upp till höger på sidan.
  2. Vill du lägga till en favorit/bokmärke direkt till inloggningssidan om du använder Internet Explorer gör du så här: (Det fungerar på ett liknande sätt med andra webbläsare.)
  - Gå till bankens hemsida
  - Högerklicka på länken Logga in eller motsvarande
  - Välj Lägg till i Favoriter
  3. Vill du uppdatera ditt bokmärke manuellt är adressen: https://internetbank.swedbank.se/bviPrivat/privat?ns=1

 • När du använder Bankkort Företag dras alltid beloppet direkt från företagets konto i banken. Hur och var du använt kortet syns på kontoutdraget företaget får från banken. Du eller den som sköter bokföringen kan stämma av alla poster mot de kvitton du fått under perioden. Har du använt kortet utomlands redovisas även det utländska beloppet.

Nya internetbanken företag

 • Swedbank och sparbankerna arbetar, på både kort och lång sikt, för att förbättra tillgängligheten i våra digitala kanaler för kunder med funktionsnedsättning. Det gäller kunder med syn-, rörelse- och/eller kognitiv nedsättning.

  På kort sikt försöker vi lösa de mest akuta problemen som gör det svårt för kunderna att genomföra de vanligaste bankärendena som t.ex. betala, överföra och kontoöversikt. För detta har vi ett nära samarbete med Sveriges ledande experter på tillgänglighetsfrågor, Funka.

   

  För att på längre sikt försäkra oss om att vårt arbete med tillgänglighet får önskad effekt har vi kontakt med kunder inom målgruppen, allt för att bättre förstå deras utmaningar och behov. För att ytterligare förstå våra användare för vi även en dialog med Synskadades Riksförbund.

 • Gör såhär i webbläsaren:

   

  Håll in knappen "CTRL" och scrolla samtidigt med datormusen (bakåt och framåt) beroende på förstora/förminska dataskärmen. Funkar ej detta kan ev storlek/zoomning justeras i webbläsaren du befinner dig i, via inställningar.

   


  Ett alternativ är att testa vår app. Där kan du enkelt utföra dina bankärenden med hjälp av VoiceOver i iOS.

Kundcenter företag

 • För att du ska kunna ringa in och använda vår telefontjänst behöver du aktivera tjänsten. Det kan du göra i nya internetbanken företag. Läs mer om hur du aktiverar tjänsten här.