* Beräkning från vår samarbetspartner Swedbank baserat på Pensionsmyndighetens typfallskalkyl från 2017