Hoppa till textinnehållet

Veckopengens dag – 28 oktober

Veckopengens dag startades av sparbankerna och Swedbank för att påminna om hur viktigt det är att lära barn om pengar.

Varför är veckopengen viktig?

Vi vet att barn som lär sig om pengar har större chans att få en sund och hållbar ekonomi som vuxna. Veckopeng och månadspeng ger möjlighet att få börja träna på att hushålla med begränsade resurser och lära sig förstå pengars värde. Och kanske undvika en och annan fallgrop. 

Källa: Kantar Sifo, februari 2021

Källa: Kantar Sifo, oktober 2020

7 tips till dig som ger veckopeng

 1. Kom överens om förväntningar

  Kom överens om vilka förväntningar som är kopplade till vecko- eller månadspengen och vad pengarna ska räcka till. Ska barnet till exempel göra en motprestation, som att hjälpa till hemma?
 2. Låt barnet ta ansvar

  Låt barnet ansvara för sina pengar själv så långt det går. Då lär sig barnet att hushålla med pengarna och förstå värdet av dem.

 3. Betala själv

  När barnet blir äldre: höj vecko- eller månadspengen och låt barnet själv betala för, som kläder, nöjen och spel.

 4. Spara pengar

  Uppmuntra gärna barnet att spara en del av sina pengar. Konkreta sparmål gör det roligare och enklare!

 5. Lära sig att pengarna tar slut

  Undvik gärna att ge mer pengar när vecko- eller månadspengen är slut. Då lär sig barnet att pengar tar slut.

 6. Anpassa regler och ansvar

  Tänk på att alla barn är olika. Anpassa regler och ansvar efter barnets mognad.

 7. Lärdomar

  Tillåt ditt barn att göra misstag – det lär man sig också av.

Lyckoslanten barnens egen ekonomitidning

Lyckoslanten och Spara & Slösa har i många år inspirerat barn till ekonomiskt hållbart tänkande med frågor som: Vad är privatekonomi? Hur når jag mina drömmar? Vad vill jag förändra i mitt liv - och i samhället?

Om Veckopengens dag

Bakom initiativet står Arturo Arques, sparbankernas och Swedbanks privatekonom och chefredaktör för tidningen Lyckoslanten. Han berättar lite om varför veckopeng och månadspeng är så viktigt och vad han hoppas att Veckopengens dag ska leda till.

 

Varför är det viktigt att ge barn vecko- eller månadspeng?

”Många barn växer upp med bristande kunskaper i privatekonomi. Kunskapsbristerna ökar risken för betalningsanmärkningar, överskuldsättning och en ökad stress över ekonomin. Att ge barnen en regelbunden veckopeng och månadspeng är ett bra sätt att lära barnen hushålla med begränsade resurser och förstå pengars värde och ett bra första steg på kunskapstrappan. I förlängningen handlar det om att öka barnens möjligheter att förverkliga sina drömmar och att kunna leva det liv de vill genom en sund och hållbar ekonomi."

 

Vad hoppas du att initiativet ska leda till?

"Jag hoppas att vi får en så stor uppslutning som möjligt kring vårt förslag att införa veckopengens dag att det blir en egen dag i kalendern. Att engagera sig genom att dela informationen till andra och prata där hemma är ett bra sätt att både visa skola, myndigheter, företag och andra föräldrar att det finns ett stort engagemang för en så viktig samhällsfråga som våra barns kunskaper i privatekonomi.”

Arturo Arques

Tips!