Vad får man för fördelar som Private Banking-kund?

Du får en egen SwedSec-licensierad rådgivare (Private Banker) som hjälper dig med både din långsiktiga ekonomi och de daglig affärerna. Du får en aktivitetsgaranti som ger kontinuerliga möten och vi plockar fram den bästa lösningen utifrån ditt behov.

Du får kostnadsfria vardagsstjänster, kontinuerliga nyhetsbrev och inbjudan till varierande och intressanta aktiviteter.

Vi erbjuder dig:

  • Rådgivande kapitalförvaltning gällande fonder, aktier, försäkringar, räntor och alternativa placeringar
  • Rådgivning gällande pensioner och försäkring
  • Råd kring Familje- och Skattejuridik
  • Råd kring Ägar- och generationsskifte.

Berslagens Sparbank Private Banking – oberoende rådgivning

Vi arbetar med marknadens bästa leverantörer och erbjuder därmed finansiella helhetslösningar för privatpersoner och företag. Vi är oberoende, aktiva, engagerade och nära. Tillsammans skapar vi unika lösningar.

Försäkringsförmedlare

Bergslagens Sparbank är försäkringsförmedlare och medlem i SFM, Svenska Försäkringsförmedlares Förening.
Vi förmedlar försäkringar från:
Swedbank, Folksam, Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Ikana, AMF, Alecta, Förenade Liv och Movestic.