Hoppa till textinnehållet

Uttagsregler tjänstepension PA 16

Kollektivavtalet PA 16 omfattar statligt anställda. Avtalet är uppdelat i två avdelningar PA 16 Avd I och PA 16 Avd II. Du har möjlighet att ändra utbetalningstiden enligt dessa villkor:

Uttagsregler PA 16 Avd I

För alla anställda som är födda 1988 eller senare
  • Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 70 års ålder.
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 61 års ålder eller den högre ålder från vilket allmän ålderspension tidigast kan utbetalas. Då krävs pensioneringssyfte*.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad på 10-20 år eller så länge du lever.

Uttagsregler PA 16 Avd II (PA 03)

För alla anställda som är födda 1987 eller tidigare
  • Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 65 års ålder. 
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 61 års ålder. Då krävs pensioneringssyfte*.
  • Utbetalningen kan vara tidsbegränsad från 61 år men måste vara slututbetald vid 65 samt att du uppfyller PA 16 avtalets begränsningsregelverk (se tabellen nedan).
  • Pension som tas ut från 65 år måste alltid vara livsvarig enligt PA16-avtalet.

Begränsningsregler PA 16 Avd II (PA 03) 

 
Vid temporärt uttag av pension gäller att pensionens storlek får uppgå till högst nedanstående procent av den lön du hade innan pension. Om även den förmånsbestämda delen av PA 16 tas ut gäller begränsningen summan av både det förmånsbestämda och premiebestämda uttaget.
Fast lön får inte överstiga ≤≤ 7,5 ibb ≥ 7,5 ibb ≤ 20 ibb ≥ 20 ibb ≤ 30 ibb
Pensionens storlek maximalt 80%    
Pensionens storlek maximalt   70%  
Pensionens storlek maximalt     40%

* *Utbetalning av pension förutsätter att den anställde avgår ur tjänst.