Generellt är vi underförsäkrade i Sverige. Många är vi som vet att vi har ett skydd, via en arbetsgivare eller ett fackförbund, och vi förutsätter att det är tillräckligt. Oftast är dock dessa försäkringar för låga.

Det menar Åsa Åkesson, produktspecialist för personförsäkring, på Swedbank Försäkring.

– Man kan tänka att ett lågt skydd är bättre än inget, men innan man har haft en ordentlig genomgång av sitt försäkringsbehov så vet man inte om det skydd man har är tillräckligt. Det är viktigt är att göra genomgången innan något händer och man kommer i en situation där hälsan försämrats innan man hunnit teckna försäkringen. Det kan innebära att man inte får teckna den.

Varför behövs en livförsäkring?

En livförsäkring betalas ut till de efterlevande om du som är försäkrad avlider. Du väljer själv förmånstagare, vanligen de personer som är beroende av din inkomst och ekonomi medan du lever. I livförsäkringens villkor finns ett standardförordnande som innebär att ersättningen i första hand betalas till make, maka eller sambo, i andra hand till barn och i tredje hand till dödsboet, om du inte själv valt på annat sätt.

– Det man alltid ska fundera över, och speciellt i en tid då vi lever med en pandemi, är vad som händer när jag själv inte finns mer. Hur ser det ut för mina efterlevande om jag plötsligt avlider och hur ser deras behov ut de närmaste åren efter dödsfallet. Om man exempelvis har små barn är försörjningsbördan större än om man har äldre barn eller inte har barn alls, säger Åsa Åkesson och tillägger:

– Man kan köpa tid åt de efterlevande så att de inte behöver ordna allt direkt, så att de klarar att betala lån och inte genast behöver sälja en gemensam bostad. Det är ett trauma att förlora en närstående och det kan var oerhört mycket värt att slippa oroa sig för ekonomin i sådan situation.

Viktigt för egenföretagare

Om man har ett företag tillsammans med kompanjoner är det också av största vikt att se över behovet av livförsäkring för respektive delägare.

– Om en av delägarna avlider oväntat eller för tidigt så ingår den delen av företaget dödsboet. Då kommer en närstående in i företaget som kanske inte alls har någon aning om hur företaget ska drivas. Då är det betydelsefullt att det kommer in pengar till företaget så att de andra kompanjonerna har råd att köpa ut de efterlevande.

Förmånstagare kan ändras

Man väljer alltså själv vem man vill ha som förmånstagare och detta är något som kan justeras hur många gånger som helst om livssituationen ändras på något sätt.

– I situationer med särkullbarn är det bra att anlita en familjejurist för en genomgång. I vissa lägen kan det finnas fördelar med en livförsäkring där man kan välja hur man vill att pengarna ska fördelas och styra dem precis dit man vill med förmånstagarförordnadet, säger Åsa Åkesson.

Balans mellan försäkringsbelopp och premie

Ju högre försäkringsbelopp man väljer, ju högre blir premien. Premien styrs också av den försäkrades ålder.

– Vi erbjuder två olika livförsäkringar i vårt erbjudande för privatpersoner. Trygga livförsäkring som man kan teckna fram till 60 års ålder och som upphör att gälla när kunden fyller 65 år. Alternativet är Individuell livförsäkring som kan tecknas fram till 70 års ålder och som upphör att gälla när kunden fyller 75 år, säger Åsa Åkesson och fortsätter:

– I takt med att man blir äldre och premien ökar bör man tänka över om det aktuella försäkringsbeloppet fortfarande är relevant. Det kanske ska höjas eller också har man kommit till en punkt där det inte finns samma behov längre och det kanske det går att sänka beloppet.

– Under pandemin ser vi att medvetenheten om den egna dödligheten och sjukligheten generellt har ökat mycket. Det allra viktigaste är att tänka igenom behovet innan det händer något, avslutar Åsa Åkesson.

Text: Karin Ahlström Jensen

Vill du veta mer?

Då är du välkommen att kontakta din rådgivare så hjälper vi dig att boka in ett möte med en familjejurist hos vår samarbetspartner Götmars Juridik.