Hoppa till textinnehållet

Slopad ränta på uppskov av kapitalvinst

Nu slopas räntan på uppskov av kapitalvinsten vid försäljning av bostad. Detta innebär att uppskov av kapitalvinsten inte längre är förknippat med någon kostnad. Uppskov kan även begäras i efterhand och du kan få tillbaka redan betald vinstskatt.

 

Vid försäljning av bostad med vinst ska man betala skatt på vinsten med 22 procent. För de som i samband med försäljningen har eller ska köpa en ny bostad finns en möjlighet att skjuta fram beskattningen av hela eller delar av vinsten, vilket kallas för uppskov.

 

Sedan 2009 betalade du en ränta till staten från året efter att du deklarerat försäljningen av din bostad, så kallad uppskovsränta. Uppskovsräntan var cirka 0,5 procent och räknades på hela vinsten som du fått uppskov med, vilket motsvarade en ränta om cirka 3,25 procent på den uppskjutna skatten.

 

Mot bakgrund av de låga räntorna under de senaste åren har den relativt höga uppskovsräntan ibland bedömts olönsam varför man valt att återföra uppskov till beskattning eller betala skatten på vinsten direkt. Denna uppskovsränta är sedan den 1 januari 2021 avskaffad.

 

Vad innebär den slopade uppskovsräntan

Den slopade uppskovsräntan innebär att det från och med 2021 kommer att vara kostnadsfritt att skjuta upp vinstskatten vid försäljning av bostad. För dig som redan har begärt fullt uppskov med vinsten innebär avskaffandet att du inte längre behöver betala någon uppskovsränta.

 

Du som valt att inte begära uppskov alls eller att inte begära fullt uppskov kan nu begära uppskov i efterhand, så kallad omprövning, och Skatteverket har öppnat en särskild e-tjänst för detta. Omprövning förutsätter att du sålt bostaden 2015 eller senare.

 

En omprövning med begäran om uppskov innebär att du får tillbaka redan inbetald skatt på vinsten som du kan skjuta upp (22 procent på möjligt uppskov). Du kommer dock få betala uppskovsränta för de åren som du efter omprövning har uppskov men betalar ingen uppskovsränta från 2021.

 

Exempel

Du sålde din bostad med 1 000 000 kronor i vinst 2016. Du begärde inte uppskov och betalade således skatten om 220 000 kr. 

 

Du kan begära omprövning av dina deklarationer för åren 2016, 2017, 2018 och 2019 och begära uppskov för hela vinsten. Du ska då betala uppskovsränta om cirka 0,5 procent för åren efter försäljningsåret enligt nedan: 

  • 2017 - uppskovsränta betalas med 1 000 000 x 0,5 procent = 5 000 kr 
  • 2018 - uppskovsränta = 5 000 kr
  • 2019 - uppskovsränta = 5 000 kr
  • 2020 - uppskovsränta = 5 000 kr (betalas i samband med deklarationen för 2020 som deklareras 2021

Total uppskovsränta ska betalas om 20 000 kronor. Från och med inkomståret 2021 betalas ingen ränta för uppskovet.

 

Vid omprövning kommer du således få tillbaka redan inbetald skatt om 220 000 kr minus uppskovsräntan om 20 000 kr.

 

Det ska noteras att maximalt uppskovsbelopp för försäljningar innan den 21 juni 2016 var 1,45 miljoner kronor per bostad. Detta takbelopp för uppskov togs tillfälligt bort från den 21 juni 2016 till den 30 juni 2020 då fullt uppskov kan beviljas.

 

För den som har likviditetsbehov och önskar kostnadsfri likviditet kan det vara aktuellt att undersöka möjligheteterna att ompröva sina deklarationer. 

 

Hur gör jag?

Du som sålt din permanentbostad under åren 2015 till och med 2019 begär omprövning hos Skatteverket. Skatteverket har sedan december 2020 öppnat en särskild e-tjänst för omprövningar av uppskov med förinlagda uppgifter som du kompletterar. 

 

Där kan du se om du kan få uppskov, med hur mycket samt vad den ekonomiska effekten blir. Du kan se dels hur mycket skatt du kan få tillbaka, dels hur stor den retroaktiva uppskovsräntan blir. När du ser den ekonomiska effekten kan du själv bedöma om du vill begära omprövning eller inte.

 

Text: Henrik Bingåker, skattejurist hos vår samarbetspartner Swedbank