Under förra årets restriktioner och stimulanser kastades investerare mellan hopp och förtvivlan. Nyheterna under de sista månaderna handlade till stor del om en ökande smittspridning, nya nedstängningar och positiva vaccinutsikter samt det amerikanska presidentvalet och förlängda brexitförhandlingar. De finansiella marknaderna avslutade året starkt.

– Vi tror att det finns mer att hämta på aktiemarknaden innan uppgången avtar. Den stöds av låga räntor och en förväntad kraftig vinsttillväxt. Utvecklingen kan fortsätta vara positiv under det första halvåret. Sedan får vi se vad som händer, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg hos vår samarbetspartner Swedbank.

Vikten i aktier höjs

Enligt uppdateringen av Investeringsstrategin för januari höjer Swedbank vikten i aktier ytterligare i Private Bankings modellportfölj. Samtidigt neutraliseras den tidigare övervikten i krediter. Den potentiella avkastningen i krediter i förhållande till aktier rättfärdigar inte en fortsatt övervikt. Räntor behåller en tydlig undervikt i modellportföljen.

Värderingen på många börser befinner sig på mycket höga nivåer, vilket skulle kunna tala för att investerare borde vara extra försiktiga.

– Men börsen kan fortsätta stiga trots att värderingen är hög. Aktier ser betydligt intressantare ut än andra tillgångsslag. Vi tror att investerare kommer ”tvingas” satsa på aktiemarknaden, eftersom det i stort sett inte finns några attraktiva alternativ.

Hopp om stigande vinster och utdelningar

En bred konjunkturell återhämtning kan förväntas ske under de närmaste månaderna. Snart kommer rapportsäsongen, och förhoppningarna om stigande vinster är stora.

– Nu ser det ut som om vinsterna tar fart igen. Utdelningarna kan börja komma tillbaka. De bolag som höll inne utdelningarna förra året kan förväntas dela ut extra det här året.

Under förra året var det till stor del teknologibolag och andra tillväxtföretag som inte är beroende av konjunkturcykeln som drev börserna. Nu börjar mer traditionella företag, som verkstadsbolag och banker, vakna till liv. De kan bidra till en fortsatt positiv utveckling.

– Allt tyder på att vi får se fortsatta mycket stora stimulanser från centralbankerna. I USA talar demokraternas framgångar för att stimulanserna och stödpaketen blir större och kommer snabbare än man annars hade kunnat förvänta sig, säger Johannes Bjerner.

Marknaden stöds även av att ett flertal vaccin mot covid-19 har kommit på plats och att vaccineringen kommit i gång.

Regionerna behåller sina vikter i modellportföljen. Övervikten i Sverige och tillväxtmarknader kvarstår. Den finansieras av en fortsatt undervikt i Japan. Europa och USA behåller neutrala vikter.