Skip to content

Köpa fonder

Det är enkelt att köpa fonder. Du kan göra engångsköp eller starta ett månadssparande, där ett visst belopp dras från ditt konto varje månad och de fonder du valt att spara i köps automatiskt. Om du vill spara mer eller mindre pengar är det bara att ändra beloppet.

Så köper du fonder

 1. Öppna ett konto att fondspara på

  Det behövs ett konto som fonderna ska ligga på. Många väljer att öppna ett Investeringssparkonto, ISK*. Du betalar då en låg, årlig skatt i stället för att betala skatt när fonderna säljs. Det går också att spara på ett fondkonto eller i en kapitalförsäkring.
  Öppna ett ISK
  ISK - mer information

 2. Välj vilka fonder du ska spara i

  Med våra Basfonder blir fondvalet enkelt och sparandet bekvämt. Välj risknivå och hur länge du vill spara och luta dig tillbaka - vi sköter resten. Vill du hellre sätta ihop din egen fondportfölj kan du välja och vraka i fondlistan eller hitta utvalda fonder i Fondguiden.
  Bekvämt fondval med Basfonder
  Fondlistan - sök bland alla fonder
  Välj bland utvalda fonder i Fondguiden

 3. Att månadsspara är enklast

  Om du månadssparar dras ett belopp varje månad från ditt konto och de fonder som du valt att spara i köps automatiskt. Vill du sälja så gör du det enkelt i internetbanken. Du har pengarna efter några dagar - hur många beror på vilka fonder det gäller.
  Logga in och börja månadsspara i fonder
  Likviddag och bryttid fonder

Information om investerarskydd och insättningsgaranti

Fonder på ISK och fondkonto omfattas av det statliga investerar­skyddet

 

Investerarskyddet ger dig som kontohavare rätt till ersättning om banken går i konkurs och du inte kan få ut dina finansiella instrument (värdepapper). Beloppet är för närvarande högst 250 000 kr. Om du vill ha ersättning ska du senast ett år från dagen för konkursbeslutet vända dig till Riksgälden, som beslutar om och betalar ut ersättningen.  

 

Kontanta medel på ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden

 

Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Investerarskyddet

Insättningsgarantin

Vad blir priset när du köper fonder?

När du köper fonder handlar du andelar i fonden, du köper inte de underliggande värdepappren. Handel med fonder sker alltid till okänd kurs, det vill säga att priset inte är känt på förhand. Kursen sätts en gång per dag efter den så kallade bryttiden. Om du köper en fond från Swedbank Robur före fondens bryttid får du oftast den dagens kurs, för andra fondbolag blir det normalt nästa dags kurs.

Vad är en affärsdag?

Affärsdagen är den dag som köpet av dina fondandelar genomförs. Det är just den dagens fondkurs som blir din köpkurs.

Hur lång tid tar fondköpet?

Köpa fonder från Swedbank Robur

Ett köp av fonder från Swedbank Robur genomförs vanligtvis inom en till två dagar. Swedbank Robur är vårt eget fondbolag och därför är administrationen enklare vilket bidrar till den snabba handeln.

Flöde som visar köpprocessen för en Roburfond

Köpa fonder från andra fondbolag

För fonder från andra fondbolag tar processen lite längre tid. Nedan bilder gäller för fonder med normalt handelsflöde. Antal affärsdagar, likviddagar, bryttid och kurssättningsdag kan skilja sig åt mellan olika fonder.

Flöde som visar affärsdagar, likviddagar, bryttid och kurssättningsdag

Vilka fonder ska man köpa?

Illustration: Tips