Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Hållbarhet i fonder

Children blowing soap bubbles.

Hållbara investeringar är viktiga för att driva samhället mot en bättre värld. Genom att välja ett hållbart sparande kan du få dina pengar att växa och samtidigt göra skillnad. Här kan du läsa mer om vår syn på hållbarhet i fonder och hur Swedbank Robur arbetar med hållbarhet i fondförvaltningen.

Svanenmärkta fonder

Svanen gör det lättare att fatta ett hållbart beslut för ditt sparande. Se vilka av våra fonder som är svanenmärkta och vad det innebär.

Svanenmärket

Så hittar du hållbara fonder

Hållbara fonder i vår fondlista

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att hitta de mest hållbara fonderna i vårt utbud. Vi har tagit fram särskilda hållbarhetskriterier för de fonder som säljs via vår fondlista. De som uppfyller kriterierna kategoriseras som fonder med särskilda hållbarhetskriterier i fondlistan.

Swedbank Roburs hållbarhetsarbete

Som ett stort fondbolag har Swedbank Robur ett viktigt ansvar att påverka bolag att agera mer hållbart. Vår övertygelse är att företag som tar ansvar för människor och miljö får en gynnsam utveckling på lång sikt. Det är till nytta både för dig som fondsparar och för företagen.

Morningstars hållbarhetsbetyg

Morningstars hållbarhetsbetyg visar hur schysta fondernas innehav är jämfört med andra fonder i samma kategori. Det som mäts är hur väl företag i fondens portfölj hanterar risker kopplade till miljö, människor och ägarfrågor (ESG). Fonden får sedan ett betyg i form av 1-5 glober.

Till fondlistan

När du kommer till fondlistan kan du filtrera den på särskilda hållbarhetskriterier. Morningstars hållbarhetsbetyg finns intill varje fond.

Ordlista hållbarhet

Hållbara investeringar är ett samlingsnamn för flera olika arbetssätt som investerare använder för att ta miljö- och samhällsansvar.

Investera i en bättre värld

Global Impact är en aktiefond som som helt fokuserar på att investera i bolag som vi bedömer bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och en bättre värld*

Se filmen om Global Impact

* Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller i fondlistan.