Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Kontakt

Boindex

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Swedbank Boindex kvartal 2: Allt fler har svårt att köpa egen bostad – men bra läge för äldre husägare som bott länge i sina hus

Situationen med hushåll som har svårt att klara av att finansiera en egen bostad sprider sig över landet. Däremot har äldre personer som bott länge i sitt hus goda möjligheter på bostadsmarknaden. De kan exempelvis få betydligt lägre boendekostnader om de säljer sitt hus och köper en bostadsrätt. Det visar Swedbank Boindex för det andra kvartalet 2021.

Swedbanks sammanvägda Boindex, som mäter hushållens köpkraft avseende bostäder, var oförändrat på 110 under andra kvartalet för småhus och bostadsrätter. Det innebär att hushållen i genomsnitt behöver använda 27 procent av sin disponibla inkomst för boendeutgifter om de köper en bostad idag.

Möjligheterna att köpa en bostad varierar stort beroende på bostadsort och familjesituation. I 41 av de 43 kommuner som ingår i Swedbank Boindex behöver ensamstående med barn idag lägga mer än 30 procent av sin disponibla inkomst på boendet.

De höga bostadspriserna gör samtidigt att kravet om en extra procents amortering blir aktuellt för allt fler. I region Göteborg och Stockholm, samt kommunerna Malmö, Gotland, Halmstad, Umeå, Uppsala och Varberg börjar bostadspriserna bli så höga att allt fler ensamstående med barn idag omfattas av det extra amorteringskravet.

-Trenden är oroväckande. Tidigare var det framför allt unga förstagångsköpare och ensamstående med barn i Stockholm som hade svårt att ha råd att köpa en bostad. Nu ser vi att samma sak händer även i övriga landet, och dessutom för fler grupper. Fortsätter utvecklingen riskerar vissa grupper att inte längre kunna köpa en bostad, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Goda förutsättningar för äldre i småhus att köpa bostadsrätt
Men det finns också vinnare på bostadsmarknaden. Äldre småhusägare som bott länge i sitt hus har goda förutsättningar att köpa en bostadsrätt. De som köpte sitt småhus 2001 med 85 procents belåning och säljer det idag slipper ta banklån när de köper en bostadsrätt på tre rum och kök i samma kommun, om de utnyttjar uppskovsreglerna maximalt och har amorterat två procent på det ursprungliga bolånet varje år.

-En av de få grupperna på bostadsmarknaden med goda förutsättningar att köpa en bostadsrätt är äldre som bott i sitt småhus länge. Har de dessutom amorterat på bolånet, skött underhållet av villan och utnyttjar möjligheten till uppskov med att betala reavinstskatten så finns det goda förutsättningar att slippa bolån och sänka sina boendekostnader med flera tusenlappar i månaden, säger Arturo Arques.