Ekonomismart hjälper arbetslösa unga vuxna (18 till 30 år) att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val, identifiera risker och upprätthålla en hållbar ekonomi genom hela livet.

Utbildningen är bred och genomförs under två dagar. Delar ur innehållet:

  • Att vara konsument
  • Vart tar pengarna vägen?
  • Bo och leva
  • Trygghet – så funkar det!
  • Den dolda reklamen
  • Vad kostar lånet?
  • Om det går snett