Med eller utan pensionsförsäkring

Företagaren i vårt exempel är 35 år och tar ut 25 000 kr i lön per månad.

* Räkneexemplet bygger på en avsättning på 2 500 kr per månad med en förväntad real avkastning på 1,9 % per år (efter avgifter, avkastningsskatt och inflation) och utbetalning under 10 år.