Vad händer om du blir långvarigt sjuk?

Företagaren i vårt exempel är 35 år och tar ut 25 000 kr i lön per månad. Prisbasbeloppet (pbb) för 2020 är 47 300 kronor.

 

* Om premiebefrielseförsäkring ingår i din pensionsförsäkring betalas din pensionspremie vid långvarig sjukdom.