I handlingsplanen finns 3 viktiga övergripande mål: 

  • Styra kapitalflöden mot en mer hållbar ekonomi
    Ett av initiativen för att nå det här målet är EU:s klassificeringssystem – även kallat taxonomin – som ska tydliggöra vilka verksamheter som är miljömässigt hållbara. Ett annat initiativ är att ta med hållbarhetshänsyn i investerings- och försäkringsrådgivning.
  • Inkludera hållbarhet i riskhanteringen
    För att se till att finanssektorn tar tillräcklig hänsyn till hållbarhetsrisker i sina riskhanteringsprocesser ställs ökade krav på transparens runt vilka hållbarhetsrisker finanssektorn är exponerad mot och hur dessa risker förväntas hanteras.
  • Främja öppenhet och långsiktighet
    Företag, fondbolag och banker behöver förbättra transparensen i hållbarhetsfrågor för att investerare och du som kund ska kunna fatta välgrundade och långsiktigt beslut.

Vi kommer att fortsätta utveckla våra produkter och med tiden kommer vi att kunna möta allt större krav på hållbarhet i investeringar. 

Tillsammans är vi på god väg att göra skillnad för vår framtid!

EU:s hållbarhetsmål (ec.europa.eu)