Min passion är modeller, siffror, programmering och problemlösning. Jag är ansvarig för IFRS9-scenarier och jag bygger även prognosmodeller bland annat för inflation, BNP och in- och utlåning.

Jag doktorerade i ekonometri på Handelshögskolan i Stockholm 2006. Sen flyttade jag till London och arbetade på olika makro- och riskavdelningar på Bank of England, Royal bank of Scotland och till sist på Barclays. Jag började på Swedbank Makroanalys 2017.

Jana