Jag har över 30 års erfarenhet av finansmarknads - och makroekonomisk analys. Jag brinner mycket för att följa svensk och europeisk ekonomi och politik. Nya strukturella trender beträffande demografi och arbetsmarknad fängslar mig. Finansmarknaderna lockar mig med såväl Riksbankens penningpolitik som statens finanser.

Jag har sammanlagt arbetat på Swedbank i drygt 15 år. Jag har även arbetat på Götabanken, Handelsbanken och Bankstödsnämnden, där jag arbetade med analys vid den svenska bankkrisen i början på 90-talet. Slutligen har jag också jobbat på Finansdepartementet, där jag bland annat tjänstgjorde som Departementsråd på Finansmarknadsavdelningen.

Knut