Swedbank Generation KAP-KL- avkastning

Från och med 1 januari 2018 placeras pensionspremierna i entréfonden Swedbank Generation KAP-KL. Här visas hur placeringarna är viktade mellan räntor och aktier beroende på din ålder. Du kommer också att få fortlöpande information om portföljens avkastning. Avkastningen är beräknad med avdrag för upphandlad fondavgift.

               Allokering                                                                                                                                                                                                       Avkastning

Ålder Aktiefonder Räntefonder 2019*
0-55
100%
0% 
36,16%
56-58
90%
10%
32,27%
59-61
80%
20%
28,46%
62-64
70%
30% 24,73%
65-67
60%
40%
21,07%
68-70
50%
50%
17,50%
71-73
40%
60%
13,99%
74-76
30%
70%
10,57%
77-
30% 
70% 10,57%

* avkastning t o m december

 

HIstorisk avkastning  
2018 -5,06 %
2017  
2016  
2015  
2014  

Före 2018 placerades pensionspremierna i entréfonden Generation Flex. För att se historisk avkastning klicka här