Norden

Nasdaq OMX Nordic och First North Nordic: Sverige, Danmark och Finland

NGM

Spotlight (före detta Aktietorget)

Oslo Börs

Baltikum

Nasdaq Baltic och First North Baltic: Estland, Lettland och Litauen

USA

NYSE

Nasdaq