SEB har beslutat att ändra sina leveranser av fondkurser. Tidigare levererades de i SEK men nu kommer de att levereras i fondens basvaluta. I samband med ändringen kommer vi att avnotera nio SEB fonder från fondtorget.