Alfakraft Fonder AB har beslutat att inte fortsätta erbjuda fonden Alfa Quant Fund 2xL efter den 25 maj 2018. Kunder som vill byta till en annan fond behöver lämna uppdrag om detta senast den 9 maj. För att sälja fonden behöver det ske senast den 17 maj.