• Schroder ISF BRIC A
  • Schroder ISF Frontier Markets Equity
  • Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis
  • Schroder ISF Global Dividend Maximiser Acc
  • Schroder ISF Greater China A Acc
  • Schroders ISF Emerging Europe A EUR
  • Schroders ISF Latin American A USD

De nya fondbestämmelserna börjar tillämpas i Juli 2018