GAM har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna RobecoSAM Sustainable Global Equities och RobecoSAM Global Sustainable Impact Equities. Det innebär att RobecoSAM Sustainable Global Equities kommer att gå upp i RobecoSAM Global Sustainable Impact Equities och därefter inte finnas kvar. Fonderna läggs samman den 6 december 2018.