Holberg Fondsforvaltning AS har beslutat att inte fortsätta erbjuda fonden Holberg Kredit SEK efter den 31 maj 2018.
Anledningen till att fonden läggs ner är en låg efterfrågan.