JP Morgan har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna JPM Emerging Markets Bond A (acc) USD och JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD. Det innebär att JPM Emerging Markets Bond A (acc) USD kommer att gå upp i JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD och därefter inte finnas kvar. Fonderna läggs samman den 14 december 2018.