Fondbolaget Mobilis tillsammans med SEF SICAV Part II har beslutat att fonderna Mobilis Stabil och Mobilis Potential ska läggas ned. Anledningen är att det inte längre är konstandseffektivt att förvalta fonderna vidare då efterfrågan och volymen minskat. Nedläggning och likvidering av fonderna kommer att ske den 30 april 2018.