Efter en sammanläggning kommer Öhman Sverige att gå upp i Öhman Sverige Smart Beta och därefter inte finnas kvar. I samband med sammanläggningen avnoterar Swedbank fonden Öhman Sverige från vårt fondtorg. Anledningen till att fonden läggs ner är en låg efterfrågan.