Vid tre års ålder konstaterades att Tella har neurofibromatos typ 1 som orsakar en rad följdsjukdomar. Hon har diagnosen adhd och har nyligen avslutat en två år lång behandling mot en hjärntumör. Idolen Viktor har blivit en än större förebild, då han liksom Tella lever med ADHD och har varit öppen med sin diagnos. Se filmen om Tellas möte med sina idoler

Mer information

Läs mer om organisationen Min stora dag som gör sjuka barns drömmar till verklighet