- Riskerna för ekonomin och bolagsvinsterna är på nedsidan, medan riskerna för centralbanksräntorna är på uppsidan, vilket är långt ifrån någon optimal kombination, säger Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank.

- Det som vi vet med all säkerhet är att vi har en ekonomiskt osäker höst framför oss. Kortsiktiga sentimentsförändringar drivna av enstaka siffor kommer sannolikt fortsatt leda till snabba svängningar på marknaderna och vi behåller därför en neutral aktievikt, fortsätter han.

Energikrisen i Europa pressar den tyska ekonomin som ser ut att gå in i recession under året – med tydliga efterverkningar för exportberoende svenska företag. Strategi & Allokering behåller övervikten för USA som står fortsatt stabilt, neutralt för Sverige och undervikt för Europa.

Stigande inflation, höjda räntor och ökade kreditspreadar har lett till en svag utveckling för krediter i år. Men efter optimismen i juli har kreditspreadarna återigen stigit under augusti och ligger på historiskt höga nivåer.

- Marknaden har åter en mer realistisk bild som prisar in stora räntehöjningar från såväl Fed som ECB och Riksbanken. Vi bedömer att toppen av hökaktighet kan vara nära och adderar därför risk till portföljen genom att höja till övervikt för krediter på bekostnad av korta räntor. Övervikten är uteslutande placerad i obligationer med höga kreditbetyg, säger Mattias Isakson.

Ett tema för Investeringsstrategin är bolag med en hög och stabil utdelning. Bolag med mogna verksamheter, stabila balansräkningar och hållbara utdelningar tenderar att klara utmanande ekonomiska perioder bättre än andra och dessutom prestera väl även i fallande marknader.

- Med värderingarna som kommit ner ordentligt ser vi ett bra läge att addera starka utdelningsbolag för den som söker stabilitet. På längre sikt utgör dessutom utdelningar en mycket viktig komponent för den totala avkastningen, säger Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank.

Läs mer om Investeringsstrategin på Aktiellt