Tidigare i veckan meddelade Lindesbergs kommun att de går in med samma summa, tillsammans får därmed Mikrofonden Mälardalen ett tillskott på 200 000 via kommunen och Sparbanksstiftelsen Bergslagens satsningar.

– Socialt engagemang och att vara en naturlig, drivande del av samhällsbyggandet är centrala delar i vår verksamhet som en lokal sparbank i Bergslagen. Genom vår ägarstiftelses stöttning av Mikrofonden Mälardalen är vi med och arbetar för ekonomisk inkludering – en viktig del av resan mot ett hållbart samhälle, säger Cecilia Jeffner, vd på Bergslagens Sparbank.

– Föreningar och sociala företag är kittet i samhället som motverkar orättvisor och segregation. Mikrofonden blir ett viktigt tillskott för att utveckla den sociala hållbarheten. Vi glada över att kunna göra detta tillsammans med Bergslagens Sparbank och deras ägarstiftelse, säger Bengt Storbacka, kommunstyrelsens ordförande (s) i Lindesbergs kommun.

Om Mikrofonden Mälardalen

Mikrofonden Mälardalen är del av Mikrofonden Sverige, ett nationellt nav med regionala, självständiga fonder som drivs som ekonomiska föreningar. Verksamheten startades 2010 av Ekobanken, JAK Medlemsbank, Coompanion och Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Mikrofonden bidrar genom sin verksamhet direkt till delmålen 1.4, 8.3, 8.10 och 10,2 som handlar om finansiell inkludering och tillgång till mikrokrediter. Fonden investerar främst i verksamheter inom som lever upp till EU:s definition av sociala företag, som bidrar till Globala målen och som har återbetalningsförmåga.

– Det är oerhört glädjande att Bergslagens Sparbank väljer att samverka med Mikrofonden Mälardalen för att gemensamt stärka företagande och föreningsliv på ett hållbart sätt i lokalsamhället. Att också Lindesbergs kommun ser samarbete med Mikrofonden som en del av sin satsning på att bli ett showroom för hållbarhet är helt i linje med fondens uppdrag att stödja investeringar som ger tydliga sociala och miljömässiga samhällseffekter, säger Örjan Samuelsson, ordförande Mikrofonden Mälardalen.

Sparbanksstiftelsen Bergslagen – en aktör för ett blomstrande Bergslagen

Sparbankssiftelsen Bergslagens syfte är att främja sparsamhet, genom att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden

Stiftelsen gör detta genom bidrag till näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur med lokal anknytning.

– Genom stiftelsens riskkapitalbolag, Tillväxt i Bergslagen AB, har vi möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen och understödja idéer som kan ha det svårt att hitta traditionell finansiering. Vi ser fram emot att kunna bidra till ett hållbart och blomstrande Bergslagen via Mikrofonden, säger Hans Sigge, ordförande Sparbanksstiftelsen Bergslagen.

Fler bidrag och nyheter hittar du här >>