Järnboås Jaktskytteklubb har funnits sedan 1960-talet och har 80–100 medlemmar. Banan är speciellt utformad för älgskytte.

– Banan är viktig för bygdens jaktlag och används även i utbildningssyfte, till exempel vid skjutträning inför proven för jägarexamen, säger Tomas Pinni, kassör.

Skärpta krav
Av säkerhetsskäl sker tillsyn av skjutbanor vart femte år. På senare tid har reglerna och kontrollen skärpts, liksom kraven på jägarna.

– Vid senaste besiktningen godkändes inte vår skjutbana, med skjutförbud från årsskiftet 18/19 som följd. Tre av fyra banor i kommunen fick samma besked, berättar Tomas Pinni.

För att öppna banan igen krävdes vissa åtgärder, framförallt måste skjutvallen korrigeras.

– Det är för dessa åtgärder föreningen sökt och fått bidrag från Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse. Vi hade en egen buffert, men behövde mer, säger Tomas Pinni.

Säkrare skjutvall
Kontrollerna görs av Polismyndigheten och omfattar bland annat skjutvallen bakom målet, blinderingarna i båda ändar på banan och markörgraven där personal befinner sig under skjutning. Vallen ska vara en viss bredd och höjd och kräver ett finkornigt, luckert material av en bestämd tjocklek för att förebygga rikoschetter.

– Vi har schaktat, höjt vallen och täckt den med 200 kubikmeter flis. Utöver det har vi byggt blinderingar i form av stora lådor som fyllts med singel, placerade framför vallen i början och slutet av skjutbanan. Vi har haft hjälp av grävmaskiner för schaktning, skördare för fällning av träd, skotare för att köra fram brännved till en mobil flishugg som flisat veden. Utöver det har medlemmarna gjort resten av arbetet själva. Många har hjälpts åt, berättar Tomas Pinni.

Projektet startade försommaren 2019 och var klart i mitten av oktober. Målet var att öppna banan innan älgjakten drog igång den 14 oktober men beslutet om fortsatt tillstånd dröjde till den 4 november.

Banan öppnas igen våren 2020 och i samband med det planeras en enklare invigning för alla intresserade och inbjuden lokalpress.

– Bidraget från Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse har varit avgörande för klubbens överlevnad. Jag vet inte hur vi hade löst det annars och jag vet inte hur vi hade kunnat göra det billigare. Utan bidraget hade vi varit tvungna att lägga ner helt enkelt, säger Tomas Pinni.

Tack alla kunder som gör detta möjligt!

Läs mer om stiftelsen och alla bidrag här >>