Det var när skidspåren skulle ställas iordning för vintern, vid en fikastund, som John Martinsson och styrelsen för orienteringssektionen i Fellingsbro GoIF började spåna kring projektet.

– Klart alla ska kunna ta sig ut i skogen! Så vi såg oss omkring och hittade ett lämpligt område med en stig som passade bra. Styrelsen beslutade att satsa, vi tog in offerter och valde en entreprenör med de maskiner och material som krävdes, berättar John Martinsson, styrelseordförande i orienteringssektionen.

Projektet skulle kosta runt 80 000 kronor. För att kunna genomföra det sökte föreningen bidrag från flera organisationer som har varit med och stöttat tidigare projekt, däribland Sparbankens ägarstiftelse.

– Sparbanksstiftelsen är alltid tillmötesgående när rätt motiv ligger bakom ett projekt, så även denna gång. Vi beviljades även bidrag från Idrottsförbundet, Rotary med flera, berättar John Martinsson.

Gott samarbete och lyckad invigning
Arbetet satte igång i slutet av april 2019 med att ta bort rötter och stubbar för att få fram en 1,5 meter bred stig. På marken lades först ett lager bergkross och sedan sand på det. Det gav en utmärkt bärighet, nästan som asfalt.

– Målet var att bli klara till midsommar och det lyckades vi med. Invigningen den 10 augusti lockade mycket folk, trots regn. Vi bjöd på kaffe och klippte band – det var en lyckad dag, berättar John Martinsson.

Han menar att Hälsostigen är resultatet av ett gott lagarbete där många frivilliga, både motionärer och andra, har hjälpts åt. Inte minst markägaren Glanshammars Häradsallmänning har spelat en viktig roll.

– Den nya slingan används flitigt, inte minst av personer med rullatorer som tidigare inte har kunnat ta sig ut i skogen. De är jättenöjda. Nästa steg är att utveckla Hälsostigen ytterligare, fem olika längder ska knytas ihop, berättar John Martinsson och tillägger: Det är en ynnest att hålla på med den här typen av projekt.

Läs fler nyheter här