Ett 40-tal Private Bankingkunder välkomnades till Bergslagens Sparbanks lunchföreläsning med Henrik Tingstorp och Jonas Hall, ränte- och fondförvaltare på Simplicity. Under en välkomponerad lunch, skapad av Bryggerikrogen, presenterade gästföreläsarna sin syn på marknaden, räntor och krediter samt obligationer, med fokus på räntefonder.

- Det finns fina möjligheter att få avkastning i räntor i rådande marknadsläge, säger Heléne Wiberg, Private Banker på Bergslagens Sparbank och en av initiativtagarna till lunchträffen.

Vi har en fortsatt inflationsoro och bankerna i USA pressas kraftigt nu. Ursprunget till problemen är just snabbt stigande räntor och då är det skönt att få hjälp kring hur man ska hantera sin situation.

- Att bjuda in en av våra samarbetspartners att dela med sig av sina kunskaper kring ränteplaceringar är mycket värdefullt, menar Heléne.


Heléne Wiberg, Private Banker Bergslagens Sparbank

Marknader och ekonomier befinner sig i ett läge där det är värt att vara en aning försiktig ur ett placeringsperspektiv. Med anledning av detta var ränteplaceringar ett naturligt tema för kundträffen. Frågan som många ställer sig just nu är ”Hur kan man skaffa sig avkastning i den tid vi har nu?”.

- Räntefonderna har fortsatt att utvecklas positivt den senaste månaden medan aktiemarknaderna tagit två steg framåt och ett steg bakåt. Först var det uppgång och sen påverkades aktiemarknaden av den höga amerikanska inflationen, berättar Henrik.

Henrik Tingstorp, som ursprungligen kommer från Närke, är vVd och ansvarig förvaltare för fyra av bolagets fonder. Han menar att inflationstakten vägrar att ge med sig och dämpade förhoppningarna om att räntehöjningscykeln snart kommer att vara över för denna gång.

Jonas Hall har lång erfarenhet av rådgivning inom banksektorn. Idag arbetar han främst mot bolagets kunder och samarbetspartners och ser att dagens läge gör att räntor kommit tillbaka som möjlig investering.

Att mötas på kundträffar, bygga nätverk och ta del av kunskap är en del i Bergslagens Sparbanks Private Bankingerbjudande. Är du intresserad av att veta mer – läs mer på bankens hemsida.

Jonas Hall och Henrik Tingstorp, Simplicity


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.