– Det faller sig ganska naturligt att vi vill etablera landets papperscentrum i Frövifors. PappersLab är ett led i detta arbete. Vi vill lyfta pappret som material och konstform, både med tanke på den spännande historiken och de framtida möjligheterna, säger Mikael Tiderman, museichef.

Planen är att inom ramen för PappersLab anordna seminarier och utställningar samt att få till möten och erfarenhetsutbyte mellan olika grupper – barn och ungdomar, konstnärer och personer som arbetar inom pappersindustrin.

– Vi vill helt enkelt lyfta ämnet, öka kunskapen och sprida den vidare, säger Mikael Tiderman.

Bidrag får projektet i rullning
Att utveckla ett projekt kräver förstås resurser. Frövifors pappersbruksmuseum vände sig till Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse som stöttat museiverksamheten tidigare.

– Projektet beviljades bidrag, vilket vi är otroligt tacksamma för. Det är viktigt och känns kul att de ser vår vision, att de vill vara delaktiga. Bidraget, som är en del av finansieringen, innebär att vi får projektet i rullning och kan utveckla det vidare, säger Mikael Tiderman.

Satsningen på att etablera ett papperscentrum i Frövifors har fått mycket positiv respons från olika håll och väntas få stor betydelse för bygden.

– Vårt mål är att skapa en levande mötesplats för olika kulturer och ett intressant besöksmål med professionell museiverksamhet, även utanför storstan. Flera konstnärer har hört av sig, det rör på sig hela tiden, säger Mikael Tiderman.

Läs fler nyheter här