Utöver orienteringsverksamheten ingår det i OK Järnbärarnas verksamhet att ta fram kartor över närområdet, sköta om vandringsleder samt hjälpa skolor vid orienteringsdagar. Lennart Lindgren är klubbens ordförande sedan cirka 20 år tillbaka, dock började han själv med orientering först när han fyllde 50 år.

– Orientering är en fantastisk sport som man kan börja med när som helst i livet. Dessutom är det en utmärkt aktivitet ur familjeperspektiv eftersom både gammal och ung kan ge sig ut tillsammans, berättar Lennart Lindgren.

Klubben har även hand om flera naturpass i området med 25 fasta kontroller. Genom att köpa karta och startkort kan vem som helst bocka av naturpassen i sin egen takt – exempelvis i kombination med bär- och svampplockning.

– Vi brukar sälja upp emot 50 naturpass per år. I år är vi uppe i 250 stycken, vilket går att koppla till covid-19 och det ökade behovet att komma ut i naturen, säger Lennart Lindgern.

När en av klubbens kartor behövde digitaliseras vände man sig till Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse för att finansiera arbetet. Den ursprungliga kartan fanns enbart som fysiskt original och hade inte uppdaterats på många år.

– Det händer mycket i en skog över tid, exempelvis i form av nya vägar och avverkningar. Med bättre kartor blir det roligare både för aktiva och de som provar på för första gången, säger Lennart Lindgren.

En ny orienteringskarta kan kosta cirka 70 000 kr att ta fram. I arbetet utgår man från laserscannade höjdkurvor som tillhandahålls av Lantmäteriet. Fältarbetet görs av en professionell kartritare som rekognoserar terrängen för att lägga in exempelvis stigar, stenar, kolbottnar och mindre sankmarker.

– Vi är väldigt tacksamma att vi nu kan erbjuda bra kartor. Som liten klubb hade det varit svårt att genomföra detta arbete utan bidraget, avslutar Lennart Lindgren.

Trots rådande situation med covid-19 har kartorna redan kommit till användning. Under augusti genomfördes första veteranorienteringen med nya kartor – och fler evenemang är planerade!

Fler bidrag och nyheter hittar du här >>