Ställdalen är en liten men föreningsstark by i Ljusnarsbergs kommun. I vintras valdes fem nya personer in i byalagets styrelse, bland andra Elin Hector som är nyinflyttad och en av initiativtagarna till Folkets Trädgård.

– Vi behöver mötesplatser, för att prata om livet och framtiden i Ställdalen. Jag och några till fick förtroendet att driva frågan. Vi landade i idén om en trädgård med fokus på hållbarhet och möten mellan människor, säger Elin Hector.

Bidrag blev startskott
Trädgårdsidén föll väl ut och visade sig vara vältajmad med tanke på Corona. Att vistas utomhus har aldrig varit så rätt. Men för att genomföra projektet behövde föreningen ekonomisk hjälp.

– Bidraget från Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse var det första vi fick. Då kände vi att nu kan vi sätta i gång. För pengarna har vi köpt lärkträstolpar från ett lokalt snickeri för att stängsla in platsen och engagerat ett antal kulturarbetare, berättar Elin Hector.

Program med lokal förankring
Trädgården öppnade den 2 juli. Programmet har utgått från vad som finns i Ställdalen, med lokal förankring och fokus på närodlat. Besök från lokala mathantverkare, blomutställning, samtal om Ställdalens framtid, kika på insekter, klädbytardag, graffitti, veteranbilsträff och botanisk vandring är några exempel. Alltihop avslutades med en uppskattad skördefest den 29 augusti.

– Det viktigaste är mötena mellan människor. Vi vill vara en demokratisk plats som syns med olika uttryck. Trädgården bidrar till att föra samman olika människor, även över generationsgränser. Vi vill att byborna ska känna stolthet och glädje över att bo i Ställdalen. Och om vi förmedlar en positiv bild kanske fler vill bo här på sikt, säger Elin Hector.

Temporärt blir permanent?
Engagemanget har varit stort och responsen mycket positiv. Men Elin Hector betonar att trädgården är en testverksamhet som syftar till att fånga upp vad människor i Ställdalen vill.

– Det här är inget färdigt koncept, men vi har börjat skapa en plats där vi kan prata om framtiden, visioner, vad vi vill och hur vi tänker kring hållbarhet. Verksamheten utvärderas i september, sen får vi se om den blir permanent och i så fall i vilken form, avslutar Elin Hector.

Fler bidrag och nyheter hittar du här >>