Småbåtshamnen i Storfors ägs och sköts av Storfors båtklubb. Förutom hamnplatser för klubbens medlemmar finns en gästhamn med fri tillgång till vatten och el samt en sjösättningsramp för gästande båt- och kanotturister. Här finns även en sugtömningsstation för båttoaletter. Båtklubben ansvarar även för skötseln av Svenska Kyrkans bastuflotte, inte långt från båtklubbens klubbstuga på Storön.

Båthamnen är 35 år gammal, består av fem bryggor och har plats för 93 båtar.

– Många vill ha båtplats här, vi har en väntetid på två–tre år nu. Självklart vill vi erbjuda både medlemmar och besökare bästa möjliga service. Båthamnen har några år på nacken och behöver rustas upp. Som ett led i detta rev vi den östra bryggan i höstas och bygger nu en ny brygga där, berättar Ulf Littorin, kassör i Storfors båtklubb.

Fräschare, säkrare, bredare
Säkerheten i hamnen har högsta prioritet. Förutom att östra bryggan byggs om, breddas även de smala sidobryggorna vid sjösättningsrampen för att göra det lättare och säkrare att ta sig fram, även för äldre och personer med funktionsnedsättning.

– Precis som tidigare kommer det finnas plats för 21 båtar vid östra bryggan. Och stationen för tömning av båttoaletter kommer att finnas kvar på samma plats, säger Ulf Littorin.

Planen är att den nya bryggan ska vara klar innan båtsäsongen drar igång.

– Tyvärr har arbetet blivit lite fördröjt – först på grund av att det inte blev någon is och sedan för att vattnet var för högt. Det går ju inte att arbeta under vatten. Men nu börjar det sjunka undan, snart är vi igång, säger Ulf Littorin.

Bidraget från Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse kommer att användas till byggmaterial. Själva arbetet utförs av medlemmarna.

– Det kommer fler investeringar framöver. Bland annat måste vi bygga staket vid bryggorna på grund av stölder och andra tråkigheter. Så vi är väldigt tacksamma för bidraget från bankstiftelsen. De hjälper många föreningar med lokala projekt, det är jättebra, säger Ulf Littorin.

Fler bidrag och nyheter hittar du här >>