Nora är en liten stad med många företag och aktiviteter, framförallt sommartid. Men företagen och butikerna måste överleva vintern också.

Nora köpmannaförening finns till för att stötta handeln i Nora och locka fler besökare till staden. Föreningen har ett 40-tal medlemmar, allt från stora byggvaruhus och mataffärer till små butiker och enmansföretag. De allra flesta är butiker i centrala Nora.

Marknadsföring är en viktig del av föreningens verksamhet. För att synas och nå fram i bruset krävs bra bilder och attraktiva motiv som fungerar i olika sammanhang.

– Vi behöver professionella och nytagna bilder helt enkelt, både för digitala och tryckta kanaler. De befintliga är till åren, har använts flitigt och håller inte kvalitetsmässigt. Vi löser så mycket vi kan ideellt, men den här kompetensen måste vi köpa in, förklarar Anders Kadesjö, kassör i föreningen.

Lokalt samarbete
Nora Köpmannaförening samarbetar med Bergslagens Sparbank i Nora sedan tidigare och vet att de delar ut vinstmedel till lokala föreningar och projekt. När föreningen stod inför ett större och kostnadskrävande projekt såg de sin chans att få ekonomiskt stöd.

Lokala fotografer anlitas nu för att ta fram olika typer av bilder – allmänna miljöer, imagebilder som förmedlar olika känslor samt bilder från platser och evenemang. Noramarken, Noradagarna och Nora Julmarknad är några exempel. Arbetet pågår men har fördröjts med anledning av Covid-19.

– Tillsammans med kommunen och turistbyrån arbetar vi för att Nora ska fortsätta vara starka i dagens hårda konkurrens om turister. Det gynnar ju Noraborna också. Professionella bilder är ett led i detta arbete, säger Anders Kadesjö.

Bilderna i artikeln är från tidigare år. Fotografering för den nya bildbanken pågår.

Fler artiklar och nyheter hittar du här >>