Idén kläcktes när Anita Maria Karlsson, projektledare för eventet, satt och läste om champagnedalgångarna i Frankrike.

– Det slog mig att vi bor i en vacker dalgång själva, vi borde hitta på något för att visa upp den och på så sätt gynna bygden, säger Anita Maria Karlsson.

Sedan 2012 anordnas Rastälvens dag av en löst sammansatt projektgrupp. Järnboås bygdegårdsförening sköter den ekonomiska administrationen.

Kosläppet har varit det klart största dragplåstret, men även nässelsoppa, kalvdans, försäljning av hantverk, hunduppvisning, bildvisning, bokloppis och björksavstappning har varit uppskattade inslag.

Stort engagemang
För att marknadsföra dagen i media sökte och fick bygdegårdsföreningen bidrag från bland annat Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse.

– Vi skrev pressmeddelanden, annonserade och satte upp affischer. Senast kom runt 600 besökare. Många reser långt, ofta 10 mil. Längst ifrån var nog en familj från Eritrea. Det var hellyckat, säger Anita Maria Karlsson.

Många frivilliga har engagerat sig i eventet som visar upp bygden för omvärlden, svetsar samman de som bor där och är en uppskattad återvändardag då man träffar gamla be-kanta.

– Sponsorerna har betytt mycket för finansieringen. Några har återkommit år efter år, andra har varit med ett år eller två. Och alla är välkomna tillbaka, säger Anita Maria Karlsson.

Läs fler nyheter här