- Bankens kärnverksamhet är att driva bank, inte att äga och förvalta fastigheter, säger bankens VD Cecilia Jeffner. Av den anledningen har styrelsen tagit beslutet att sälja fastigheten. Men försäljningen är villkorad att vi får fortsätta som hyresgäster i denna fantastiska byggnad.

Tanken är att personalen på bankens andra kontor i Lindesberg ska flytta till Sparbankshuset så att all personal i Lindesbergs tätort sitter i samma lokal.

- Vi ser stora fördelar med att personalen sitter tillsammans, fördelar som i slutänden gynnar kunderna i form av bland annat tillgänglighet såsom öppettider och parkering, fortsätter Cecilia.

I och med digitaliseringen ser vi förändrade kundbeteenden, så i samband med försäljningen kommer lokalerna att byggas om för att bättre möta framtidens arbetssätt. När exakt i tiden de nya lokalerna kan invigas är i nuläget oklart.

Bankens övriga sex kontor i Bergslagen berörs inte, det finns inga planer på att lägga ner något kontor.

- Även om vi ser förändrade kundbeteenden och därmed färre besök på kontoren så vet vi att våra kunder uppskattar tillgänglighet och att vi har kontoren kvar för det personliga mötet.

Utifrån tillgänglighet kommer banken även att flytta kontoret i Storå till närliggande Guldsmedshyttan, där det nya kontoret kommer att finnas i närheten av bland annat dagligvaruhandel, bensinstation och busstation.

- Kontoret i Storå är alldeles för stort för vår verksamhet där, därför flyttar vi till mer ändamålsenliga lokaler i Guldsmedshyttan. Så när kunderna ändå handlar mat eller tankar bilen behöver de inte ta omvägar för att besöka banken. Vi vill vara enkla att komma i kontakt med, och vi tror det underlättar om vi finns där människor naturligt rör sig, avslutar Cecilia.

Flytten till Guldsmedshyttan planeras till någon gång under början av nästa år.

Försäljningen av Sparbankshuset på Kungsgatan 13 i Lindesberg har Andreas Jinnestrand på Fastighetsbyrån hand om. Läs mer om objektet

Kontakt
Cecilia Jeffner, VD Bergslagens Sparbank

070-608 80 42