I brukets maskinhall, som lades igen på 70-talet, har man byggt upp en läktare som rymmer 150 personer. Lokalen kommer att utgöra en perfekt miljö för pjäsen, då den till stor del utspelar sig under en dag på pappersbruket 1955.

- Vi fick en förfrågan om samarbete från pappersbruksmuseet. De ville ställa en lokal till förfogande under sommaren och vi började spåna på tänkbara idéer. Så småningom började den här tanken om livet runt Frövifors att ta form och nu har det alltså blivit en föreställning av det, berättar Björn Johansson som både är ordförande i föreningen och skådespelare i uppsättningen.

Föreställningen heter Pappersvalsen och innehåller såväl teater som dans och rörelse. Något som är väldigt speciellt är att musiken är delvis live men också nyskapad av Johan Renman, av autentiska ljudupptagningar från maskinerna gjorda innan hallen stängdes.
Det finns ett 40-tal personer i ensemblen varav den yngsta är 7 och den äldsta 84. Att åldersspannet är så brett är inget som står i vägen för spelglädjen.

- Vår 84-åring är den som hoppar högst av alla när vi dansar, skrattar Björn, och det märks att han gillar det han gör.

De är alla mycket entusiastiska inför sommarens projekt och Björn Johansson berättar med tacksamhet i rösten att pengarna från Sparbanksstiftelsen till stor del bidragit till att det hela blivit genomförbart.

Läs fler artiklar här