Birgitta Borg är ordförande i föreningen och hon skulle gärna se att man kunde utöka verksamheten framöver.

-        Det skulle vara roligt om vi till exempel kunde erbjuda olika kurser under skolloven.

De flesta som arbetar med ideell kulturverksamhet arbetar under osäkra förhållanden, där framför allt ekonomin spelar in. Får man bidrag från olika håll underlättar det såklart. Nora Bergslagens Kammarmusikförening fick nyligen ett bidrag beviljat från Sparbanksstiftelsen Bergslagen.

-        De här pengarna hjälper oss i första hand att hålla nere kostnaden för våra aktiva barn och ungdomar. De bidrar också till vad vi kan göra i form av marknadsföring och liknande. Vi söker bidrag från andra håll också och det är den sammanslagna summan som till slut avgör vad vi kan genomföra.

Gemene man kanske förknippar begreppet kammarmusik med enbart klassisk musik, men Birgitta menar att genren innefattar mycket mer än så.

-        Att blanda in olika musikformer under ett och samma event inspirerar ungdomarna till fortsatt utforskande av sin egen musikalitet.


Nora Bergslagens kammarmusikförening har sin kursverksamhet förlagd till Åkerby Herrgård och konserterna sker främst runt om i Nora.  Drömmen är dock att i framtiden kunna synas även på andra platser i regionen.

Läs fler nyheter här