En av eldsjälarna i The none existent Center är Carl Oscar Sjögren som har rollen som konstnärlig ledare och verksamhetsledare. Han har en bakgrund som teaterregissör och brinner för kultur i alla dess former. Som boende i Göteborg vintertid tycker han det är fantastiskt att ha möjligheten att tillbringa somrarna i sin barndoms hemtrakter genom verksamheten i The none existent Center.

- På somrarna har vi vad vi kallar residens här, då kommer ett stort antal kreativa utövare hit och bor och verkar här i Ställberg. Det kan vara konstnärer, musiker och författare eller psykologer och statsvetare, som vill bidra med sina respektive kunskapsområden. Vi arbetar tillsammans med våra olika uttryckssätt, med fokus på såväl lokala förändringar som samhället i stort och världen som helhet. Vi undersöker livsvillkor och tolkar verkligheten ur olika perspektiv. Det kan mynna ut i en utställning, en festival eller en föreställning av något slag. Förra året var det ca 130 medverkande och vi får hela tiden nya förfrågningar.

De nya förfrågningarna handlar dock inte bara om konstutövare som vill delta, utan även universitet, organisationer och kulturgrupper hör av sig och vill förlägga kurser och konferenser i centrets faciliteter.

- Dessvärre är lokalerna väldigt slitna och behöver renoveras för att kunna nyttjas till fullo. Sparbanksstiftelsen Bergslagen har bidragit med pengar som bland annat kommer att gå till detta, berättar Carl Oscar.

Han betonar hur bra det känns att få ekonomiskt stöd för att rusta lokalerna så den viktiga verksamheten i The none existent Centers regi kan utvidgas och fortsätta att växa framöver.

Läs fler nyheter här