Det var Jonas Petersson och Hilda Andersson, som båda undervisar i engelska på Lindeskolan, som sökte stipendiet.
– Det är första gången vi söker bidrag från Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse. Gymnasiechefen tipsade oss om den möjligheten, säger Jonas.

CAE är en examen som kan tas av alla som inte har engelska som modersmål. Efter förberedande studier, testar man sina kunskaper i att läsa, lyssna, skriva och prata engelska. Det är Folkuniversitetet som anordnar testet och ett godkänt resultat ger alltså en examen. Att ha ett CAE-diplom i sitt CV är en extra merit för den som söker till vidare studier eller jobb utomlands. Diplomet accepteras av hundratals universitet och högskolor i hela världen.

Det kostar varje elev 2 300 kronor att göra testet som leder till en examen. Bidraget från bankens ägarstiftelse gjorde det möjligt att sponsra varje elev med 1 000 kronor.
– Det är en rättvisefråga. Ett ekonomiskt bidrag gör att fler får möjligheten. Men vi vill samtidigt att de ska betala en del själva. Det ökar deras motivation och vilja att fullfölja studierna, säger Jonas.

Lindeskolan är en av få gymnasieskolor som ger sina elever den här möjligheten. Och så har det varit i många år.
– Eleverna i årskurs 3 kan välja den här kursen som en del av Engelska 7 som är den högsta nivån på gymnasiet. Under hela höstterminen förbereder vi eleverna inför provet. Det ingår i den ordinarie kursen här på skolan, säger Jonas.

I de flesta fall görs testet i de stora städerna. Men på Lindeskolan har man ordnat det så att en examinator från Folkuniversitetet kommer till skolan. Det betyder att eleverna slipper resor och övernattningar som annars skulle kosta dem en hel del.

– Vi har många elever som är väldigt duktiga på engelska och det här blir ett bevis på deras kunskap. I år valde 25 elever av de totalt 70 som läser Engelska 7 att göra testet. Det är rekordmånga, berättar Jonas.

Lördagen den 11 januari 2020 var det dags för eleverna att visa sina kunskaper och lägga en internationell examen i engelska till sina meriter.
– Vi har inte fått alla resultat ännu, men det ser ut som att alla klarat testet, säger en stolt och glad Jonas.

Fler nyheter och artiklar om stiftelsebidrag hittar du här >>