– Det som marknaden framför allt kommer titta på den närmaste framtiden är inflationsdata och centralbankernas agerande. Vi förväntar oss flertalet räntehöjningar samtidigt som tillväxten avtar. Sannolikt kommer vi få se stora svängningar på marknaden, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Från att ha stöttat marknaden genom att pumpa in pengar i finanssystemet börjar centralbankerna i stället dra ut pengar ur systemet. Konsekvenserna kan bli svåra att hantera för de finansiella marknaderna.

– Samtidigt som vi ser en ganska betänklig avmattning i konjunkturen har vi en inflation som är mycket hög i USA, Europa och Sverige, säger Johannes Bjerner. Inbromsningen och inflationen riskerar att skapa en minskad efterfrågan hos konsumenterna, vilket kan komma att påverka företagens vinster.

Stora rörelser på räntemarknaden

Osäkerheten framåt förblir stor när centralbankerna ska försöka dämpa inflationen utan att knäcka konjunkturen. Såväl Riksbanken som ECB och Federal Reserve signalerar att de ska avsluta sina stödköp och inleda en minskning av sina balansräkningar. Federal Reserve inledde sina räntehöjningar i mars.

– I slutet av april valde Riksbanken att överraska marknaden genom att höja räntan. Riksbanken som lite tidigare inte ens förutspådde några höjningar under 2023 har vänt på en femöring. En justering av räntebanan indikerar att det blir ytterligare två till tre höjningar före årets slut.

Under den senaste tiden har det varit mycket stora rörelser på den i vanliga fall lugna räntemarknaden. Den bakomliggande orsaken är den höga inflationen och centralbankernas räntehöjningar.

Många osäkra faktorer

På aktiemarknaden är omvärldsproblematiken mycket komplex. Framtiden är oviss bland annat på grund av höga insatsvarukostnader, en fortsatt komponentbrist, Ukrainakriget och de pågående nedstängningarna i Kina.

– Med så många faktorer är det svårt att ha en uppfattning om vilka som är starkast. Därför tycker vi inte att vi i dagsläget ska vara överviktade i aktier. Inflationen kommer bli avgörande för vad som ska hända, men på vilket sätt är ytterst osäkert.

Swedbank behåller neutral vikt i aktier liksom i räntor och krediter i Private Bankings modellportfölj.

Bolagsrapporterna för det första kvartalet var förvånansvärt starka.

– I ett perspektiv på tre till sex månader framåt i tiden ser vi en balansering av riskerna på marknaden i form av en stabil konjunktur- och vinstutveckling, säger Johannes Bjerner. Men i ett kortare perspektiv ser vi alltså hög volatilitet där utvecklingen främst styrs av inflation och centralbanker.

Swedbank behåller regionvikterna i modellportföljen. Övervikten i USA fortsätter att finansieras av en undervikt i Europa. Sverige, Japan och Tillväxtmarknader behåller neutral vikt.

Text: Måns Widman