I flera europeiska länder ges det redan tydliga instruktioner om hur det går att minska elförbrukningen i offentliga miljöer, exempelvis genom att minska användningen av luftkonditionering, sänka värmen på kontor till max 19 grader, släcka ljus i skyltfönster senast klockan 22 och stänga av varmvattnet för handtvätt i offentliga lokaler. I Sverige har den typen av påbud ännu inte kommit.

Som privatperson finns det också mycket att göra, många små förändringar gör skillnad. En grads lägre temperatur inne exempelvis och kanske kan värmegolvet vara något mindre varmt på natten. Även handdukstorken kan ha en timer och några minuter i duschen kanske faktiskt räcker eftersom uppvärmning av varmvatten kräver mycket energi. En dusch på fem minuter "kostar" 2,2 kWh medan 15 minuter kräver 6,7 kWh.

Har du många datorer, konsoler, skärmar etc som står på standby kan de kopplas till en gemensam grenkontakt och stängas av med ett enda tryck. Torkskåp kräver mer energi än torktumlaren som i sin tur tar mycket mer energi än själva tvättmaskinen, så fundera på om du kan hänga upp tvätten istället. I en gammal varmvattenberedare kan energiförlusterna vara upp till 1200 kWh per år medan en nyare stannar på 400. Värm inte heller upp mer vatten än vad som krävs, för ett hushåll med fyra personer räcker det ofta med 200 liter.

Använd energin effektivt

Du kan spara energi hemma på två sätt. Dels genom att använda energin på ett effektivt sätt, dels genom att välja energieffektiva produkter.

Om du bor i villa finns det mycket vinna på att byta till ett effektivt och klimatvänligt uppvärmningssystem. De flesta kommuner har en egen energi- och klimatrådgivare som är opartisk, kostnadsfri och som kan ge råd om din situation med hänsyn taget till platsen du bor på.

Det kanske är dags att installera solceller på taket och på det sättet sänka elkostnaderna? Genom att du producerar egen förnybar el behöver du inte köpa lika mycket el från nätet och blir därför mindre beroende av hur elpriset ser ut. Du kan till och med tjäna pengar på solcellerna eftersom du får betalt för den överskottsel du säljer vidare.

Enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrå kan det gå att mer än halvera sina årliga elkostnader genom att installera solceller. Om du är intresserad av att installera solceller och behöver ta ett Sollån kan du kontakta din rådgivare som berättar mer.

Läs mer om sollån här!

Källa: Energimyndigheten, E-on, Vattenfall, Jämtkraft m fl

Text: Karin Ahlström Jensen

 

10 tips på hur du kan spara energi:

  1. Sänk inomhustemperaturen – en grad minskar energianvändningen med 5 procent.
  2. Släck lampor i rum du inte är i och byt till LED-lampor. En LED-lampa använder fyra till fem gånger mindre energi än en halogenlampa.
  3. Diska i diskmaskin och spola inte av disken före. Välj Eco-programmet. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så mycket energi.
  4. Tvätta i fylld tvättmaskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt.
  5. Använd klädstrecket, inne eller ute. Torktumlaren använder två till tre gånger mer energi än tvättmaskinen.
  6. Om du behöver vädra: öppna mycket och vädra under kort tid. Stäng av termostaterna på elementen under tiden.
  7. Stäng av apparaterna helt när du inte använder dem och dra ur äldre laddare.
  8. Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 grader Celsius i kyl och -18 grader i frys.
  9. Frosta ur frysen om det bildats is i den. Torka av baksidan av kyl och frys så att kondensorn hålls dammfri. Dammet ökar elanvändningen.
  10. Duscha kortare tid och svalare.