Fortsatt goda utsikter för utvecklingen på aktiemarknaden. Det skriver Swedbank i uppdateringen av Investeringsstrategin för november. Den förväntade korrigeringen på aktiemarknaden kom i september och oktober. Men den blev inte långvarig, och sedan kom optimismen på marknaden tillbaka.

– Vi är dock inne i en period där många av problemen och frågetecknen kvarstår. Inflationen är fortfarande på en hög nivå. Problemen med leveranser och komponentbrist finns kvar. Vi tror att de här faktorerna kommer fortsätta spela roll. Allt annat lika kan börsen förväntas vara lite stökig, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Gasa inte på ytterligare

Aktiemarknaden står på högre nivåer än vid förra uppdateringen av Investeringsstrategin, men de underliggande förutsättningarna är ungefär desamma.

– Därför tycker vi inte att man ska gasa på ytterligare, säger Johannes Bjerner. Vi behöver mer visibilitet kring flera faktorer. Men i grunden är vi fortsatt positiva till aktier.

I stort sett har bolagsrapporterna för tredje kvartalet varit bra och stabila i samtliga regioner. De bekräftar att bolagen möter en fortsatt stark efterfrågan. Leveransproblem och brist på komponenter och fraktkapacitet kommer fortsätta, men på lite sikt kan bolagen förväntas parera denna problematik.

– Det är svårt att hitta attraktiva alternativ till aktiemarknaden, som vi har tjatat länge om. Vi går nu också in i en period som historiskt brukar leverera god avkastning på börsen, vilket kan vara viktigt i ett psykologiskt perspektiv.

Övervikten för aktier behålls

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har flaggat för att påbörja en minskning av stimulanserna i mitten av november. Fed kommer dock fortsätta pumpa in mycket pengar i systemet, men det är ett första steg mot någon form av normalisering.

Swedbank behåller övervikten i aktier i Private Bankings modellportfölj. Den finansieras med en fortsatt undervikt i räntor respektive krediter. Räntemarknaden har varit mycket volatil under september och oktober på grund av inflationsoro och retorik från centralbankerna. Dess fortsatta utveckling är avgörande för både den övergripande allokeringen och regionallokeringen.

Den stora osäkerheten på flera marknader innebär att Swedbank avvaktar med en taktisk förändring på regionnivå.

– Vi kan hitta starka fördelar och nackdelar i alla regioner, men vi vill inte i nuläget rikta in oss mot någon specifik stil eller region. Därför ligger vi kvar med en neutral regionallokering i modellportföljen, säger Johannes Bjerner.

Läs hela investeringsstrategin för november månad

Test: Måns Widman