Swedbank Boindex syftar till att mäta hushållens köpkraft vid köp av småhus och bostadsrätter. Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går åt till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent så är det många som får problem. Detta kan därmed ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100.

Ett Boindex högre än 100 visar alltså på en förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen. Under kvartal 1 2022 sjönk det sammanvägda Boindexet med fyra enheter från 111 till 107.

– Det var länge sedan vi såg en sådan kraftig försämring. Hushållen behöver lägga i genomsnitt 28 procent av sin disponibla inkomst på boendeutgifter om de köper en bostad idag, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, och tillägger: 

– Högre bostadspriser i kombination med högre bolåneräntor gör det svårare för hushållen att köpa en bostad. Fortsätter ränteuppgången ökar sannolikheten för lägre bostadspriser.

Kraftig ökning av boendeutgifter

Boendeutgifterna för den som köpte ett småhus under kvartal ett steg kraftigt. Tio procent högre småhuspriser och 0,09 procentenheter högre ränta gjorde att boendeutgifterna steg med 17 procent. Den kraftiga ökningen beror på att högre bostadspriser påverkar både ränteutgifter och amorteringar.

– Lägre räntor har tidigare balanserat effekten av stigande bostadspriser. Men när räntorna och bostadspriserna samtidigt stiger blir effekten kännbar. Det nu hög tid att se över sina lån och bedöma hur räntekänslig man är, säger Arturo Arques.

Månadskostnaden kan öka med 100 procent

Riksbankens förändrade syn på räntan och Swedbanks ränteprognos om 1,5 procentenhet högre ränta om ett år innebär att månadskostnaden för bolåneräntan kommer öka med nästan 100 procent jämfört med idag, om prognosen blir verklighet.

För sammanboende i småhus och bostadsrätt innebär det ökade kostnader på i genomsnitt 2 000 till 2 700 kronor i månaden. I Stockholm stad skulle det innebära 4 400 till 5 500 kronor i ökade räntekostnader per månad.

Tufft på två håll

Högre räntor påverkar hushållen genom att räntekostnaden för de egna bolånen ökar. För de som bor i en bostadsrätt kommer dessutom årsavgifterna till bostadsrättsföreningarna att öka för att täcka de lån som bostadsrättsföreningarna har.

– Högre ränta riskerar att drabba bostadsrättshavare i storstäder extra hårt. Att ha stora lån både privat och i bostadsrättsföreningen är ingen bra kombination, säger Arturo Arques och fortsätter:

– Rådet till alla som bor i en bostadsrättsförening är att läsa årsredovisningen noga och ta hänsyn till föreningens lån när man bestämmer sig för om man ska binda räntan eller inte på sina egna bolån.

Text: Karin Ahlström Jensen